Genericky Addyi

Addyi se používá k léčbě snížení sexuální averze u žen, které prošly menopauzou a v minulosti netrpěly snížením sexuální touhy.

100mg
Balení Cena Pomocí pilulku Úspora Objednat
12 tablet Kč 2248.95 Kč 187.41
20 tablet Kč 3599.00 Kč 179.95 Kč 149.26
32 tablet Kč 4499.03 Kč 140.59 Kč 1498.18
60 tablet Kč 6749.11 Kč 112.49 Kč 4495.66
92 tablet Kč 8549.18 Kč 92.93 Kč 8692.81
120 tablet Kč 9449.21 Kč 78.74 Kč 13040.34

33Drugs ℞ Flibanserin tablety

O jaký lék se jedná?

FLIBANSERIN se používá k léčbě snížení sexuální averze u žen, které prošly menopauzou a v minulosti netrpěly snížením sexuální touhy. Flibanserin lze užívat pouze v případech, kdy sexuální averze NENÍ způsobena zdravotními komplikacemi, psychiatrickým onemocněním, problémy v partnerském vztahu nebo užíváním drog či jiných léčiv.
Flibanserin není určen ženám, které již prošly menopauzou. Lék není určen mužům.

Co bych měla vědět předtím, než začnu lék užívat?

Flibanserin neužívejte v kombinaci s alkoholem. Mohlo by dojít k nebezpečnému snížení krevního tlaku.

Flibanserin neužívejte, pokud jste na něj alergická, nebo:

 • trpíte nízkým krevním tlakem
 • jste abstinující alkoholička nebo jste v minulosti byla závislá na drogách
 • trpíte onemocněním jater
 • trpíte depresemi nebo máte jiné psychické obtíže, případně
 • jste před užitím léku požila alkohol

Některá léčiva mohou v kombinaci s flibanserinem vyvolat nežádoucí nebo nebezpečné účinky. Užíváte-li některé z níže uvedených léčiv, poraďte se s lékařem o možných kontraindikacích s flibanserinem:

 • nefazodon
 • antibiotika – ciprofloxacin, clarithromycin, erythromycin, telithromycin
 • antimykotika – flukonazol, itrakonazol, ketokonazol, posakonazol
 • antivirotika k léčbě žloutenky typu C – boceprevir, telaprevir
 • léky na poruchy srdeční činnosti nebo obtíže související krevním tlakem – konivaptan, diltiazem, verapamil, případně
 • antiretrovirotika – atazanavir, fosamprenavir, indinavir, nelfinavir, ritonavir, sakvinavir

Užívání flibanserinu pro vás bude bezpečné, pokud svému lékaři sdělíte, že:

 • jste abstinující alkoholička nebo jste v minulosti byla závislá na drogách.
 • Vedlejší účinky léku na plod během těhotenství nejsou známy. Svému lékaři však sdělte, zda jste těhotná nebo těhotenství plánujete.
 • Není známo, zda flibanserin proniká do mateřského mléka nebo může mít účinky na kojence. Během užívání léku doporučujeme nekojit.

Flibanserin není určen k užívání osobami mladšími 18 let.

Jak mám tento lék užívat?

Dodržujte pokyny uvedené na lékařském předpisu. Lék neužívejte ve větším, ani v menším množství, nebo po delší než doporučenou dobu.
Flibanserin užívejte pouze před spaním.
Flibanserin může snížit váš krevní tlak a způsobit závratě. Pokud po užití léku pociťujte závrať a zatím jste se neuložila ke spánku, lehněte si.
Příznaky obtíží mohou přetrvávat až 8 týdnů. V případě, že se váš stav nezlepšuje, pokračujte v užívání léku a veškeré obtíže oznamte svému lékaři.

Co mám dělat, když si lék zapomenu vzít?

Přeskočte vynechanou dávku a před spaním si vezměte další. Flibanserin neužívejte ráno a neberte dávky navíc, které by vynechanou dávku kompenzovaly.

Jaká další léčiva mohou způsobit interakce s tímto lékem?

Kombinace flibanserinu s jinými léky může způsobit ospalost nebo snížení krevního tlaku. Před užitím flibanserinu v kombinaci s léky na spaní, bolest, uvolnění svalů, úzkost, deprese nebo záchvaty se poraďte se svým lékařem.
Sdělte mu, jaké léky aktuálně užíváte nebo se chystáte začít užívat, a které z nich můžete okamžitě vysadit, především jedná-li se o některé z následujících látek či přípravků:

 • cimetidin
 • jinan dvoulaločný
 • resveratrol, případně
 • třezalka

Tento seznam není vyčerpávající. S flibaserinem mohou interagovat také další léky na předpis, volně dostupné přípravky, vitamíny a bylinné produkty. V tomto příbalovém letáku nejsou uvedeny všechny možné interakce.

Čemu mám během léčby věnovat pozornost?

Flibanserin neužívejte v kombinaci s alkoholem. Alkohol může po užití flibanserinu vyvolat nežádoucí nebo nebezpečné vedlejší účinky.
Nežádoucí vedlejší účinky hrozí také po užití flibanserinu v kombinaci s grepy nebo grepovým džusem. Během užívání flibanserinu se produktům z grepů raději vyhýbejte.
Neužívejte bylinné doplňky s obsahem látek z jinanu dvoulaločného, třezalky nebo resveratrolu.
Flibanserin může ovlivnit také váš úsudek nebo reakce. Pokud si nejste jistá, že flibanserin neovlivňuje vaše schopnosti, alespoň 6 hodin po užití léku neřiďte motorová vozidla a nepracujte se strojními zařízeními. Závratě a nízký krevní tlak mohou způsobit pád nebo jiný úraz.
Při závrati nevstávejte ze sedu nebo lehu příliš rychle. Při vstávání použijte vhodnou opěru. Zabráníte tak případnému pádu.

Jaké vedlejší účinky vyvolává tento lék?

Při alergických reakcích jako je kopřivka, dýchací potíže, otoky obličeje, rtů, jazyka nebo hrdla neprodleně volejte zdravotnickou záchrannou službu.
Na lékaře se obraťte v případě následujících obtíží:

 • intenzivní ospalosti, nebo
 • závratí a pocitů na omdlení.

Mezi běžné vedlejší účinky patří:

 • závratě, ospalost
 • únava
 • nucení na zvracení
 • sucho v ústech, nebo
 • poruchy spánku (nespavost).

Kde mám tento lék skladovat?

Lék skladujte za pokojové teploty a chraňte jej před vlhkem a teplem.

Návštěvou a používáním našich stránek souhlasíte s uchováním a zpracováním vašich osobních údajů v souladu s zásadami ochrany osobních údajů.