Generisk Addyi

Addyi brukes for å behandle nedsatt sexlyst hos kvinner som ikke har gjennomgått menopause, og som aldri har hatt nedsatt sexlyst tidligere.

100mg
Sending Pris Per pille Besparelse Ordre
12 tablet kr 901.26 kr 75.10
20 tablet kr 1442.29 kr 72.11 kr 59.81
32 tablet kr 1802.97 kr 56.34 kr 600.39
60 tablet kr 2704.68 kr 45.08 kr 1801.62
92 tablet kr 3426.05 kr 37.24 kr 3483.61
120 tablet kr 3786.73 kr 31.56 kr 5225.86

33Drugs ℞ Fibanserin tablett

Hva slags medisin er dette?

FIBANSERIN brukes for å behandle nedsatt sexlyst hos kvinner som ikke har gjennomgått menopause, og som aldri har hatt nedsatt sexlyst tidligere. Flibansering skal kun brukes når nedsatt sexlyst er IKKE forårsaket av en medisinsk tilstand, sinnslidelse, forholdsproblemer, bruk av narkotika eller legemidler.
Flibansering skal ikke brukes av kvinner som allerede har gjennomgått menopause. Medisinen skal heller ikke brukes av menn.

Hva bør jeg fortelle min lege før jeg tar medisinen?

Du skal ikke drikke alkohol når du tar flibansering. Det kan forårsake et farlig lavt blodtrykk.

Du skal ikke ta flibansering hvis du er allergisk mot det, eller hvis du har:

 • lavt blodtrykk;
 • har tidligere vært avhengig av alkohol eller narkotika;
 • leversykdom;
 • har tidligere hatt depresjonsvansker eller sinnslidelser;
 • hvis du i nåværende tidspunkt drikker alkohol.

Noen medisiner kan forårsake uønskede eller farlige bivirkninger dersom det tas sammen med flibansering. Din lege må kanskje endre din behandlingsplan hvis du bruker noen av de følgende legemidlene:

 • nefazodon;
 • et antibiotikum--ciprofloxacin, clarithromycin, erytromycin, telithromycin
 • soppdrepende legemiddel--flukanzol, itrakonazol, ketokonazol, posakonazol;
 • antivirale legemidler for behandling av hepatitt C--boceprevir, telaprevir;
 • hjerte eller blodtrykksmedisiner--conivaptan, diltiazem, verapamil; eller
 • HIV – eller AIDS-medisiner--atazanavir, fosamprenavir, indinavir, nelfinavir, ritonavir, sakinavir.

For å sikre at du trygt kan ta flibansering, skal du fortelle din lege hvis du har:

 • hatt tidligere alkoholproblemer eller narkotikaavhengighet.
 • Det er uvisst om medisinen vil forårsake skade på en ufødt baby. Si fra til din lege dersom du er gravid eller planlegger å bli gravid.
 • Det er uvisst om flibansering blir overført til brystmelken eller om det skader babyer som får morsmelk. Du bør ikke amme mens du tar denne medisinen.

Flibansering er ikke godkjent for bruk av personer under 18 år.

Hvordan skal jeg ta medisinen?

Følg instruksene på reseptetiketten. Ikke ta medisinen i større eller mindre doser eller lengre enn det som er anbefalt.
Ta flibansering kun ved leggetid.
Flibansering kan senke blodtrykket og dermed forårsake svimmelhet. Hvis du føler deg svimmel etter å ha tatt medisinen skal du legge deg ned, hvis du ikke allerede ligger i sengen.
Det kan ta opptil 8 uker før symptomene forbedres. Fortsett å bruk medisinen som anbefalt og fortell din lege hvis symptomene ikke forbedrer seg.

Hva skal jeg gjøre dersom jeg går glipp av en dose?

Hopp over manglende dose og ta medisinen dagen derpå ved leggetid. Ikke ta flibansering om morgen, og ikke ta ekstra medisin for å ta igjen manglende dose.

Hva kan påvirke medisinen?

Hvis medisinen tas med andre legemidler som gjør deg søvning og eller senker blodtrykket kan tilstanden blir verre. Spør din lege før du tar flibanserin med en søvnpille, narkotisk smertestillende medisin, muskelavslappende medisin eller medikamenter for angst, depresjon eller anfall.
Fortell din lege om alle dine nåværende medikamenter og alle som du skal starte å bruke eller slutte med, spesielt:

 • cimetidine;
 • Ginkgo biloba;
 • resveratrol eller
 • Johannesurt

Dette er ikke en komplett liste. Andre medikamenter forårsake interaksjon med flibanserin, inkludert reseptbelagte og reseptfrie medisiner, vitaminer og urteprodukter. Ikke alle mulige interaksjoner har blitt listet opp i denne medisinguiden.

Hva bør jeg være forsiktig med når jeg tar medisinen?

Ikke drikk alkohol mens du tar flibanserin. Hvis du drikker alkohol med medisinen kan dette føre til farlige eller uønskede bivirkninger.
Grapefrukt og grapefruktjus kan skape en interaksjon med flibanserin og føre til uønskede bivirkninger. Unngå bruken av grapefrukt-produkter når du tar flibanserin.
Unngå urtebaserte tilskudd som inneholder: ginkgo, resveratol, eller Johannesurt.
Flibanserin hemme din tenkeevne og reaksjon. Unngå bilkjøring eller bruke tungt maskineri i minst 6 timer etter at du har tatt flibanserin, og helt til du vet at medisinen ikke lengre påvirker deg. Svimmelhet eller lavt blodtrykk kan forårsake fall eller andre ulykker.
Unngå å stå opp brått når du sitter eller ligger, ellers kan du oppleve svimmelhet. Stå opp sakte og få god balanse for å unngå fall.

Hvilke bivirkninger kan medisinen gi?

Få medisinsk dersom du opplever tegn på allergiske reaksjoner:utslett; pustevansker; hevelse av ansiktet, lepper, tunge eller hals.
Kontakt legen din øyeblikkelig hvis du opplever

 • alvorlig sløvhet; eller
 • svimmelhet som gjør at du nesten besvimer.

Vanlige bivirkninger kan inkludere:

 • svimmelhet, sløvhet;
 • tretthet;
 • kvalme;
 • tørr munn; eller
 • søvnproblemer (søvnløshet).

Hvor bør jeg oppbevare medisinen?

Oppbevar i romtemperatur vekk fra fukt og varme.

Ved å bli på vårt nettsted samtykker du automatisk til lagring og behandling av dine personopplysninger i samsvar med vår personvernpolicy.