Generisk Addyi

Addyi används för att behandla minskad sexlust hos kvinnor som inte har gått igenom klimakteriet och som aldrig har haft nedsatt sexlust i det förflutna.

100mg
Förpackning Pris Per piller Besparingar Beställ
12 tablet kr 914.41 kr 76.20
20 tablet kr 1463.33 kr 73.17 kr 60.69
32 tablet kr 1829.28 kr 57.17 kr 609.15
60 tablet kr 2744.15 kr 45.74 kr 1827.91
92 tablet kr 3476.05 kr 37.78 kr 3534.45
120 tablet kr 3842.00 kr 32.02 kr 5302.13

33Drugs ℞ Flibanserintablett

Vad är detta läkemedel till för?

FLIBANSERIN används för att behandla minskad sexlust hos kvinnor som inte har gått igenom klimakteriet och som aldrig har haft nedsatt sexlust i det förflutna. Flibanserin ska endast användas när den nedsatta sexlusten INTE orsakas av ett medicinskt tillstånd, en psykisk störning, relationsproblem, droganvändning eller av andra läkemedel. Flibanserin är inte lämpligt för kvinnor som redan har gått igenom klimakteriet. Läkemedlet är inte heller lämpligt för män.

Vad ska jag berätta för min vårdgivare innan jag använder detta läkemedel?

Du får inte dricka alkohol när du tar flibanserin. Det kan leda till att du får farligt lågt blodtryck.

Du bör inte använda flibanserin om du är allergisk mot det eller om du har något av följande:

 • lågt blodtryck;
 • ett tidigare alkohol- eller drogberoende;
 • en leversjukdom;
 • en tidigare depression eller psykisk sjukdom, eller
 • om du för närvarande dricker alkohol.

Vissa läkemedel kan orsaka oönskade eller farliga effekter när de används i kombination med flibanserin. Din läkare kan behöva ändra din behandlingsplan om du använder något av följande läkemedel:

 • nefazodon;
 • ett antibiotikum -- ciprofloxacin, klaritromycin, erytromycin, telitromycin;
 • svampdödande medel -- flukonazol, itrakonazol, ketokonazol, posakonazol;
 • antivirala läkemedel för behandling av hepatit C -- boceprevir, telaprevir;
 • hjärt- eller blodtrycksmedicin -- conivaptan, diltiazem, verapamil eller
 • HIV- eller AIDS-medicin -- atazanavir, fosamprenavir, indinavir, nelfinavir, ritonavir, saquinavir.

För att klargöra om flibanserin är säkert för dig, kontakta din läkare om du har:

 • ett tidigare alkohol- eller drogberoende.
 • Det är inte känt om detta läkemedel är skadligt för foster. Tala om för din läkare om du är gravid eller planerar att bli gravid.
 • Det är inte känt om flibanserin passerar in i bröstmjölk eller om det skulle kunna skada ett ammande barn. Du bör inte amma medan du använder detta läkemedel.

Flibanserin är inte godkänt för användning av personer under 18 år.

Hur ska jag använda detta läkemedel?

Följ anvisningarna på receptetiketten. Ta inte större eller mindre doser eller under en längre tid än vad som rekommenderas.

Ta flibanserin endast innan du går och lägger dig.

Flibanserin kan sänka blodtrycket vilket kan leda till yrsel. Om du känner dig yr efter att ha tagit detta läkemedel bör du lägga dig ner om du inte redan gått och lagt dig.

Det kan ta upp till 8 veckor innan dina symtom förbättras. Fortsätt använda medicinen enligt anvisningarna och berätta för din läkare om symtomen inte förbättras.

Vad händer om jag missar en dos?

Hoppa över den missade dosen och ta medicinen följande dag innan du går och lägger dig. Ta inte flibanserin på morgonen och ta inte en extra dos för att kompensera den du missade.

Vad kan interagera med denna medicin?

Intag av läkemedlet i kombination med andra läkemedel som gör dig sömnig eller som sänker blodtrycket kan förvärra tillståndet. Rådgör med din läkare innan du tar flibanserin i kombination med sömntabletter, smärtstillande mediciner, muskelavslappnande eller mediciner mot ångest, depression eller kramper.

Berätta för din läkare om alla dina nuvarande mediciner och även om du påbörjar eller avslutar någon annan medicinering, i synnerhet:

 • cimetidin;
 • gingko biloba;
 • resveratrol, eller
 • johannesört.

Denna lista är inte fullständig. Andra läkemedel kan interagera med flibanserin, inklusive receptbelagda och receptfria läkemedel samt vitaminer och naturläkemedel. Alla möjliga interaktioner har inte angivits in denna medicininstruktion.

Vad ska jag vara uppmärksam på när jag använder detta läkemedel?

Drick inte alkohol när du tar flibanserin. Att dricka alkohol i kombination med detta läkemedel kan orsaka farliga eller oönskade biverkningar.

Grapefrukt och grapefruktjuice kan interagera med flibanserin och leda till oönskade biverkningar. Undvik intag av grapefrukt samtidigt som du tar flibanserin.

Undvik att ta ett tillskott som innehåller: ginkgo, resveratrol, eller johannesört.

Flibanserin kan försämra ditt tänkande och dina reaktioner. Undvik att köra bil eller använda maskiner minst 6 timmar efter att du tagit flibanserin och tills du vet hur läkemedlet påverkar dig. Yrsel eller lågt blodtryck kan orsaka fall eller andra olyckor.

Undvik att resa dig för snabbt från sittande eller liggande ställning för att undvika yrsel. Res dig upp långsamt och håll i dig för att undvika fall.

Vilka biverkningar kan förekomma hos detta läkemedel?

Få akut medicinsk hjälp om du visar tecken på allergisk reaktion: utslag; andningssvårigheter; svullnad i ansikte, läppar, tunga eller svalg.

Ring akuten omedelbart om du känner:

 • extrem dåsighet, eller
 • yrsel eller svimningskänslor.
 • Vanliga biverkningar:
 • yrsel, dåsighet,
 • trötthet;
 • illamående;
 • muntorrhet, eller
 • sömnproblem (insomnia).

Var ska jag förvara min medicin?

Förvara i rumstemperatur; undvik fukt och värme.

Genom att stanna på vår webbplats godkänner du automatiskt lagring och behandling av dina personuppgifter, i enlighet med vår sekretesspolicy.