Super P Force®

Super P Force ® obsahuje harmonickou kombinací dvou složek sildenafilu a dapoxetinu, využívaných při léčení erektilní dysfunkce a předčasné ejakulace.

100mg + 60mg
Balení Cena Pomocí pilulku Úspora Objednat
12 tablet Kč 1351.23 Kč 112.60
20 tablet Kč 2027.40 Kč 101.37 Kč 224.64
32 tablet Kč 2883.89 Kč 90.12 Kč 719.38
 • Viagra Soft 100mg x 4 pills
60 tablet Kč 4055.93 Kč 67.60 Kč 2700.20
 • Viagra Soft 100mg x 4 pills

33Drugs ℞ Co je Super P Force ® a k čemu se používá?

Super P Force ® obsahuje harmonickou kombinací dvou složek sildenafilu a dapoxetinu, využívaných při léčení erektilní dysfunkce a předčasné ejakulace.
Dapoxetin je v mnoha zemích klinicky ověřen a schválen k léčbě předčasné ejakulace a umožňuje dlouhodobější pohlavní styk.
Pacienti užívající přípravek Super P-Force mohou očekávat účinek po dobu 4 až 6 hodin. Aktivními složkami přípravku Super P-Force jsou sildenafil citrát a dapoxetin. Sildenfil Citrát patří do skupiny PDE5 inhibitorů. Tyto léky rozšiřují krevní cévy v těle, zejména v okolí genitálií. To zase umožňuje silnější průtok krve a dosažení erekce.
Dapoxetin patří do skupiny inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu (SSRI). Je to jediný lék se schválením regulačních orgánů pro léčbu předčasné ejakulace.
Existují další upozornění a opatření při užívání Super P-Force.
Prosím, přečtěte si pozorně následující informace.

Jak se tento přípravek užívá?

Chcete-li dosáhnout kvalitní a dlouhotrvající erekce a užít si lepší a delší sexuální styk, pak přečtěte si pozorně následující informace.
Bezpečná dávka přípravku Super P-Force během 24 hodin je 100 mg Sildenafil Citrátu / 60 mg Dapoxetinu.
Tento lék je účinný 1 hodinu po požití a účinky mohou být patrné po 45 minutách
Účinek trvá 4 až 6 hodin.
Vždy užívejte tento přípravek s velkou sklenicí vody
Vyhněte se tučným jídlům, pokud hodláte užívat tento přípravek
Alkohol snižuje účinnost tohoto přípravku, a je-li v nadbytku, může vést k závratím, ospalosti, snížení sebevědomí.

Jaké jsou možné nežádoucí účinky??

Občas se u pacientů užívajících přípravek Super P-Force vyskytují následující nežádoucí účinky.

 • Časté nežádoucí účinky:
 • Zarudnutí obličeje nebo návaly horka
 • Bolest hlavy
 • Ucpaný nos
 • Suchost v očích
 • Mírná nevolnost

Tyto časté nežádoucí účinky jsou spojeny s dehydratací a obvykle se snižují zvýšením příjmu vody.

 • Méně časté nežádoucí účinky:
 • Mírně rozmazané vidění
 • Dočasné namodralé vidění
 • Citlivost na světlo

Výše uvedené nežádoucí účinky nejsou nebezpečné a převážně se objevuje na začátku užívání, po krátkém čase však zcela vymizí. Pacienti s výše uvedenými nežádoucími účinky mohou pokračovat v užívání přípravku Super P-Force.

Závažné nežádoucí účinky (méně časté):

 • Erekce delší než 4 hodiny (Priapismus)
 • Silné snížení nebo ztráta zraku
 • Silné snížení nebo ztráta sluchu

Závažné nežádoucí účinky jsou vzácné. Pokud se u vás vyskytnou výše uvedené závažné nežádoucí účinky, přestaňte tento přípravek užívat a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Jaká jsou hlavní opatření?

Super P Force ® není vhodný pro všechny.
Pacienti, léčení s následujícími stavy před užitím přípravku Super P Force® by měli kontaktovat svého lékaře. Vezměte prosím na vědomí, že existují další úvahy, varování a kontraindikace v důsledku obsahu dapoxetinu v Super P-Force. Přečtěte si tyto informace důkladně.
Onemocnění související se srdcem a kardiovaskulární onemocnění včetně stenózy aorty, idiopatické hypertrofické subaortální stenózy a hypertrofické kardiomyopatie.
Cévní mozková příhoda, infarkt myokardu (srdeční záchvat) nebo závažná arytmie.
Srdeční selhání nebo onemocnění koronární arterie způsobující nestabilní anginu pectoris.
Onemocnění související s krevním tlakem včetně hypertenze a hypotenze a pacienti se závažným poškozením autonomní regulace krevního tlaku.
Hypotenze (nízký krevní tlak)(BP <90/50)
Hypertenze (vysoký krevní tlak)(BP> 170/110)
Retinitis pigmentosa (genetické onemocnění sítnice)
Srpkovitá nebo jiné příbuzné anémií
HIV (zvláště při léčbě inhibitory proteázy)
Příjemci dárcovských orgánů

Jaké jsou kontraindikace?

Pacienti užívající následující léky by neměli užívat přípravek Super P-Force:
Léky na bázi nitroglycerinu
Léky na bázi nitroprusidu
Amyl Nitrate (Rekreačně známý jako poppers)
Léky pro příjemce dárcovských orgánů
Azolové antimykotické léky užívané perorálně (topické krémy pro léčbu kandidózy /plísni na nohou)
SSRI, SNRI, léky na bázi lithia
Tricyklické antidepresiva, jako je amitriptylin
Antidepresiva skupiny MAOI
Další přípravky zvyšující serotonin včetně L-Tryptophanu, Triptanu (na léčbu migrény)
Tramadol
Linezolid
St John's Wort
Inhibitory CYP3A4
Inhibitory proteázy ART pro léčbu HIV

Pacienti užívající některý z výše uvedených léků by měli počkat 14 dní po ukončení léčby před podáním přípravku Dapoxetin. Pacienti by měli přestat užívat Dapoxetin nejméně 7 dní před začátkem léčby některým z výše uvedených léků.

Návštěvou a používáním našich stránek souhlasíte s uchováním a zpracováním vašich osobních údajů v souladu s zásadami ochrany osobních údajů.