Super P Force jelly®

Super P Force Jelly ® je moc populární přípravek na léčení impotenci a problémy s erekcí (erektilní dysfunkci) a po jeho užití je umožněno každému muži dosáhnout kvalitní a dlouhotrvající erekce. Obsahuje dvě aktivní složky Sildenafil 100 mg + Dapoxetine 60 mg.

100mg + 60mg
Balení Cena Pomocí želé Úspora Objednat
7 jelly Kč 1101.62 Kč 157.37
14 jelly Kč 2046.83 Kč 146.20 Kč 156.41
21 jelly Kč 2834.50 Kč 134.98 Kč 470.35
 • Viagra Soft 100mg x 4 pills
28 jelly Kč 3464.64 Kč 123.74 Kč 941.83
 • Viagra Soft 100mg x 4 pills
35 jelly Kč 3937.25 Kč 112.49 Kč 1570.85
 • Viagra Soft 100mg x 4 pills

33Drugs ℞ Co je Super P Force Jelly ® a k čemu se používá?

Super P Force Jelly ® je moc populární přípravek na léčení impotenci a problémy s erekcí (erektilní dysfunkci) a po jeho užití je umožněno každému muži dosáhnout kvalitní a dlouhotrvající erekce. Obsahuje dvě aktivní složky Sildenafil 100 mg + Dapoxetine 60 mg.
Dapoxetin je v mnoha zemích klinicky ověřen a schválen k léčbě předčasné ejakulace a umožňuje dlouhodobější pohlavní styk.
Pacienti užívající přípravek Super P-Force Jelly mohou očekávat účinek po dobu 4 až 6 hodin. Aktivními složkami přípravku Super P-Force Jelly jsou sildenafil citrát a dapoxetin. Sildenfil Citrát patří do skupiny PDE5 inhibitorů. Tyto léky rozšiřují krevní cévy v těle, zejména v okolí genitálií. To zase umožňuje silnější průtok krve a dosažení erekce.
Dapoxetin patří do skupiny inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu (SSRI). Je to jediný lék se schválením regulačních orgánů pro léčbu předčasné ejakulace.
Existují další upozornění a opatření při užívání Super P-Force Jelly.
Prosím, přečtěte si pozorně následující informace.

Jak se tento přípravek užívá?

Chcete-li dosáhnout kvalitní a dlouhotrvající erekce a užít si lepší a delší sexuální styk, pak přečtěte si pozorně následující informace.
Bezpečná dávka přípravku Super P-Force Jelly během 24 hodin je 100 mg Sildenafil Citrátu / 60 mg Dapoxetinu.
Tento lék je účinný 1 hodinu po požití a účinky mohou být patrné po 45 minutách
Účinek trvá 4 až 6 hodin.
Vždy užívejte tento přípravek s velkou sklenicí vody
Vyhněte se tučným jídlům, pokud hodláte užívat tento přípravek
Alkohol snižuje účinnost tohoto přípravku, a je-li v nadbytku, může vést k závratím, ospalosti, snížení sebevědomí.

Jaké jsou možné nežádoucí účinky??

Občas se u pacientů užívajících přípravek Super P-Force Jelly vyskytují následující nežádoucí účinky.

 • Časté nežádoucí účinky:
 • Zarudnutí obličeje nebo návaly horka
 • Bolest hlavy
 • Ucpaný nos
 • Suchost v očích
 • Mírná nevolnost

Tyto časté nežádoucí účinky jsou spojeny s dehydratací a obvykle se snižují zvýšením příjmu vody.

Méně časté nežádoucí účinky:

 • Mírně rozmazané vidění
 • Dočasné namodralé vidění
 • Citlivost na světlo

Výše uvedené nežádoucí účinky nejsou nebezpečné a převážně se objevuje na začátku užívání, po krátkém čase však zcela vymizí. Pacienti s výše uvedenými nežádoucími účinky mohou pokračovat v užívání přípravku Super P-Force.
Závažné nežádoucí účinky (méně časté):

 • Erekce delší než 4 hodiny (Priapismus)
 • Silné snížení nebo ztráta zraku
 • Silné snížení nebo ztráta sluchu

Závažné nežádoucí účinky jsou vzácné. Pokud se u vás vyskytnou výše uvedené závažné nežádoucí účinky, přestaňte tento přípravek užívat a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Jaká jsou hlavní opatření?

Super P Force ® Jelly není vhodný pro všechny.
Pacienti, léčení s následujícími stavy před užitím přípravku Super P Force Jelly by měli kontaktovat svého lékaře. Vezměte prosím na vědomí, že existují další úvahy, varování a kontraindikace v důsledku obsahu dapoxetinu v Super P-Force. Přečtěte si tyto informace důkladně.
Onemocnění související se srdcem a kardiovaskulární onemocnění včetně stenózy aorty, idiopatické hypertrofické subaortální stenózy a hypertrofické kardiomyopatie.
Cévní mozková příhoda, infarkt myokardu (srdeční záchvat) nebo závažná arytmie.
Srdeční selhání nebo onemocnění koronární arterie způsobující nestabilní anginu pectoris.
Onemocnění související s krevním tlakem včetně hypertenze a hypotenze a pacienti se závažným poškozením autonomní regulace krevního tlaku.
Hypotenze (nízký krevní tlak)(BP <90/50)
Hypertenze (vysoký krevní tlak)(BP> 170/110)
Retinitis pigmentosa (genetické onemocnění sítnice)
Srpkovitá nebo jiné příbuzné anémií
HIV (zvláště při léčbě inhibitory proteázy)
Příjemci dárcovských orgánů

Jaké jsou kontraindikace?

Pacienti užívající následující léky by neměli užívat přípravek Super P-Force Oral Jelly:

 • Léky na bázi nitroglycerinu
 • Léky na bázi nitroprusidu
 • Amyl Nitrate (Rekreačně známý jako poppers)
 • Léky pro příjemce dárcovských orgánů
 • Azolové antimykotické léky užívané perorálně (topické krémy pro léčbu kandidózy /plísni na nohou)
 • SSRI, SNRI, léky na bázi lithia
 • Tricyklické antidepresiva, jako je amitriptylin
 • Antidepresiva skupiny MAOI
 • Další přípravky zvyšující serotonin včetně L-Tryptophanu, Triptanu (na léčbu migrény)
 • Tramadol
 • Linezolid
 • St John's Wort
 • Inhibitory CYP3A4
 • Inhibitory proteázy ART pro léčbu HIV

Pacienti užívající některý z výše uvedených léků by měli počkat 14 dní po ukončení léčby před podáním přípravku Dapoxetin. Pacienti by měli přestat užívat Dapoxetin nejméně 7 dní před začátkem léčby některým z výše uvedených léků.

Návštěvou a používáním našich stránek souhlasíte s uchováním a zpracováním vašich osobních údajů v souladu s zásadami ochrany osobních údajů.