Super P Force®

Super P-Force ® er en harmonisk kombinasjon av to komponenter: sildenafil og dapoksetin som hjelper til å behandle både erektil dysfunksjon og for tidlig uløsning. Dette indiske merke gir alltid rask virkningsstart og perfekt resultat.

100mg + 60mg
Sending Pris Per pille Besparelse Ordre
12 tablet kr 542.97 kr 45.25
20 tablet kr 814.69 kr 40.73 kr 90.27
32 tablet kr 1158.86 kr 36.21 kr 289.07
 • Viagra Soft 100mg x 4 pills
60 tablet kr 1629.83 kr 27.16 kr 1085.04
 • Viagra Soft 100mg x 4 pills

Hva Super P-Force ® er

Super P-Force ® er en harmonisk kombinasjon av to komponenter: sildenafil og dapoksetin som hjelper til å behandle både erektil dysfunksjon og for tidlig uløsning. Dette indiske merke gir alltid rask virkningsstart og perfekt resultat.
Dapoksetin er klinisk bevist og godkjent i mange land for behandlingen av for tidlig utløsning, og det forlenger ereksjon.
Pasienter som tar Super P-Force kan regne med at effekten varer i 4 - 6 timer. De aktive ingrediensene i Super P-Force er sildenafil citrate og dapoksetin. Sildenafil citrate tilhører en gruppe kardilaterende medikamenter som kalles PDE5-hemmere. De virker ved å utvide blodkarene, spesielt i kjønnsorganer. Dette forsterker igjen blodstrømmen for å muliggjøre ereksjonen.
Dapoksetin tilhører en klasse av selektive serotonin reopptakshemmere (SSRI). Dette legemidlet er det eneste som har regulatorisk godkjenning for behandling av prematur ejakulasjon.
Det er ytterligere advarsler og forsiktighetsregler ved bruk av Super P-Force. Vennligst les nøye informasjonen nedenfor.

Hvordan du bruker Super P-Force

For å få det beste ut av behandlingen, vennligst les følgende informasjon nøye. Den trygge dose av Super P-Force innen en 24-timers periode er 100 mg sildenafil citrate/60 mg dapoksetin.
Dette legemidlet beginner å virke innen 1 time, og effekten kan bli merkbart etter 45 minutter.
Virkningstiden er 4 - 6 timer.
Ta alltid dette legemidlet med et stort glass vann.
Unngå kraftig eller fet måltid i nærheten av når du planlegger å ta denne medisinen.
Alkoholinntak svekker effekten av dette legemidlet; alkohol i store mengder kombinert med dette legemidlet kan føre til døsighet og svimmelhet, redusert selvbevissthet og forvrengt dommen.

Mulige bivirkninger

Av og til opplever pasienter som tar Super P-Force følgende bivirkninger.

Vanlige bivirkninger:

 • ansiktsrødme eller hetetokter
 • hodepine
 • nesetetthet
 • tørre øyne
 • mild kvalme

Disse vanlige bivirkningene er forbundet med dehydrering og vanligvis reduseres ved å øke vanninntaket.

Mindre vanlige bivirkninger:

 • litt sløret syn
 • blåsyn
 • lysfølsomhet

De ovennevnte bivirkningene er ikke farlige og som regel blir mindre etter hvert som kroppen blir vant til behandlingen. Pasienter som har ovennevnte bivirkningene trenger stort sett ikke slutte å ta Super P-Force.
Alvorlige bivirkninger (sjeldne):

 • langvarig ereksjon lengre enn 4 timer (priapisme)
 • alvorlig synsreduksjon eller synstap
 • alvorlig hørselsreduksjon eller tap av hørsel

Selv om alvorlige bivirkninger er sjeldne, hvis du opplever noen av de ovennevnte alvorlige bivirkningene, må du slutte å ta dette legemidlet og søke nødhjelp umiddelbart.

Forsiktighetsregler

Super P Force ® er ikke egnet for alle.
Pasienter som gjennomgår behandling for følgende tilstander; eller har noen pågående tilstand, bør rådføre seg med fastlegen deres før de bruker Super P Force ®. Vær oppmerksom på at det er ytterligere hensyn, advarsler og kontraindikasjoner pga. dapoksetininnholdet i Super P-Force. Vennligst les informasjonen grundig.

 • Hjerte- og kardiovaskulære sykdommer inkludert aortastenose, idiopatisk hypertrofisk subaortisk stenose, og generell ventrikulær utstrømningsobstruksjon.
 • Slag, myokardinfarkt(hjerteinfarkt) eller alvorlig arytmi.
 • Hjertesvikt eller koronararteriesykdom som forårsaker ustabil angina.
 • Blodtrykk-relaterte sykdommer som inkluderer hypertensjon & hypotensjon og pasienter med alvorlig svekket autonom kontroll av blodtrykket.
 • Ortostatisk hypotensjon (lavt blodtrykk), BT <90/50
 • Ortostatisk hypertensjon (høyt blodtrykk, BT >170/110
 • Retinitis pigmentosa (genetisk betinget netthinnesykdom)
 • Sigdcelleanemi eller andre anemier
 • HIV (spesielt under behandling med proteasehemmere)
 • Mottakere av donororganer

Kontraindikasjoner

Pasienter som tar følgende typer medisiner skal IKKE ta Super P-Force:

 • Nitroglyserin medisiner
 • Nitroprusside medisiner
 • Amylnitritt (også kjent som “poppers”)
 • Medisiner for mottakere av donororganer
 • Azole antifungal medisiner tatt oralt (topikale kremer til behandling av candida-infeksjon/thrush/fotsopp er trygge)
 • SSRI-, SNRI-, litium medisiner
 • Trisykliske antidepressiva som amitriptyline
 • MAOI-antidepressiva
 • Andre serotonin økende medisiner, inkludert L-Tryptofaner, triptaner(behandling av migrene)
 • Tramadol
 • Linezolid
 • Johannesurt
 • CYP3A4-hemmere
 • ART: proteasehemmere til behandling av HIV

Pasienter som tar noen av de legemidlene nevnt ovenfor må vente 14 dager etter at de sluttet å ta dem før de kan begynne med dapoksetin. Pasienter som har sluttet å ta dapoksetin, må vente 7 dager før de kan ta noen av legemidlene nevnt ovenfor.

Ved å bli på vårt nettsted samtykker du automatisk til lagring og behandling av dine personopplysninger i samsvar med vår personvernpolicy.