Genericky Zydena

Generický přípravek Zydena je udenafil, vyvinutý společností Dong-A Pharmaceutical z Jižní Koreji a prodávaný pod obchodním názvem Zydena. Používá se k léčbě erektilní dysfunkce, má poměrně rychlý nástup účinku s dlouhou dobou trvání (od 11 do 13 hodin). Pilulky jsou nabízené v dávkách po 100 a 200 mg. Udenafil je dostupný v Koreji a na Filipínách.

100mg
Balení Cena Pomocí pilulku Úspora Objednat
12 tablet Kč 4081.75 Kč 340.15
20 tablet Kč 5896.37 Kč 294.82 Kč 906.55
32 tablet Kč 7983.18 Kč 249.47 Kč 2901.50
  • Viagra Soft 100mg x 4 pills
60 tablet Kč 12247.52 Kč 204.13 Kč 8161.24
  • Viagra Soft 100mg x 4 pills

33Drugs ℞ Generic Zydena

What is this product?

 

Generic Zydena - the drug udenafil, marketed under the trade name Zydena developed by Dong-A Pharmaceutical in South Korea. It is used to treat erectile dysfunction, it has fairly rapid onset of action with long duration (from 11 to 13 hours). The pills are available in 100 and 200 mg dosages. Udenafil is available in Korea and the Philippines.

What are the directions for use?

Adult & elderly Initially, 100 mg once daily taken approx 30 min-12 hr before sexual activity. Dose may be increased to 200 mg.
May be taken with or without food.

What is the list of contraindications?

Severe CV disorders. Patients with previous episode of non-arteritic anterior ischemic optic neuropathy (NAION). Severe hepatic impairment, hypotension, HTN, recent history of stroke or MI, hereditary degenerative retinal disorders eg, retinitis pigmentosa. Co-administration w/ nitric oxide donors, organic nitrates or nitrites. Neonates, childn, women.

Special Precautions

A medical history & physical exam should be undertaken to diagnose erectile dysfunction & determine potential underlying causes & identify appropriate treatment. Consider CV status. Discontinue use in the event of sudden loss of vision or deafness. Patient w/ increase susceptibility to vasodilators (aortic stenosis, hypertrophic obstructive cardiomyopathy) or those w/ multiple system atrophy. Anatomical penile deformation (angulation, cavernosal fibrosis or Peyronie's disease), conditions which may predispose to priapism (sickle cell anaemia, multiple myeloma or leukaemia). May affect ability to drive or operate machinery.

What are the possible side effects?

Flushing, headache, dizziness, blurred vision, eye redness, dyspepsia, nasal congestion.

What are the substences this drug may interact with?

Nitric oxide, organic nitrates or nitrites; ketoconazole, itraconazole, ritonavir, indinavir, cimetidine, erythromycin, grapefruit juice; dexamethasone, rifampin, anticonvulsants. Nitroglycerin, amlodipine besylate, α-blockers, omeprazole.

Návštěvou a používáním našich stránek souhlasíte s uchováním a zpracováním vašich osobních údajů v souladu s zásadami ochrany osobních údajů.