Γενόσημο Zydena

Generic Zydena - το ναδεναφίλη ναρκωτικών, το οποίο κυκλοφορεί στο εμπόριο με την εμπορική ονομασία Zydena που αναπτύχθηκε από τη Dong-A Pharmaceutical στη Νότια Κορέα. Χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της στυτικής δυσλειτουργίας, έχει αρκετά γρήγορη έναρξη δράσης με μεγάλη διάρκεια (από 11 έως 13 ώρες). Τα χάπια είναι διαθέσιμα σε δοσολογίες 100 και 200 ​​mg. Το Udenafil διατίθεται στην Κορέα και στις Φιλιππίνες.

100mg
Συσκευασία Τιμή Per χάπι Εξοικονομείτε Παραγγελία
12 tablet € 159.00 € 13.25
20 tablet € 229.69 € 11.48 € 35.31
32 tablet € 310.98 € 9.72 € 113.03
  • Viagra Soft 100mg x 4 pills
60 tablet € 477.10 € 7.95 € 317.92
  • Viagra Soft 100mg x 4 pills

33Drugs ℞ Generic Zydena

What is this product?

 

Generic Zydena - the drug udenafil, marketed under the trade name Zydena developed by Dong-A Pharmaceutical in South Korea. It is used to treat erectile dysfunction, it has fairly rapid onset of action with long duration (from 11 to 13 hours). The pills are available in 100 and 200 mg dosages. Udenafil is available in Korea and the Philippines.

What are the directions for use?

Adult & elderly Initially, 100 mg once daily taken approx 30 min-12 hr before sexual activity. Dose may be increased to 200 mg.
May be taken with or without food.

What is the list of contraindications?

Severe CV disorders. Patients with previous episode of non-arteritic anterior ischemic optic neuropathy (NAION). Severe hepatic impairment, hypotension, HTN, recent history of stroke or MI, hereditary degenerative retinal disorders eg, retinitis pigmentosa. Co-administration w/ nitric oxide donors, organic nitrates or nitrites. Neonates, childn, women.

Special Precautions

A medical history & physical exam should be undertaken to diagnose erectile dysfunction & determine potential underlying causes & identify appropriate treatment. Consider CV status. Discontinue use in the event of sudden loss of vision or deafness. Patient w/ increase susceptibility to vasodilators (aortic stenosis, hypertrophic obstructive cardiomyopathy) or those w/ multiple system atrophy. Anatomical penile deformation (angulation, cavernosal fibrosis or Peyronie's disease), conditions which may predispose to priapism (sickle cell anaemia, multiple myeloma or leukaemia). May affect ability to drive or operate machinery.

What are the possible side effects?

Flushing, headache, dizziness, blurred vision, eye redness, dyspepsia, nasal congestion.

What are the substences this drug may interact with?

Nitric oxide, organic nitrates or nitrites; ketoconazole, itraconazole, ritonavir, indinavir, cimetidine, erythromycin, grapefruit juice; dexamethasone, rifampin, anticonvulsants. Nitroglycerin, amlodipine besylate, α-blockers, omeprazole.

Διαμένοντας στον ιστότοπό μας, συμφωνείτε αυτόματα με την αποθήκευση και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.